Γνωστοποιήθηκαν από την Ε.Π.Σ. Χανίων οι αποφάσεις της Πειθαρχικής Επιτροπής.

Αναλυτικά:

Το Δ.Σ. σας κοινοποιεί τις ποινές των Φύλλων Αγώνων που η Πειθαρχική Επιτροπή επικύρωσε:

Φ.Α. A’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝ. 26-10-2014: Στον εκπρόσωπο της ομάδας Ηρακλή Νερ. Τσιρώνη Γεωρ. επιβάλλεται ποινή απαγόρευσης εισόδου του στους αγωνιστικούς χώρους, για ένα [1] μήνα και χρηματικό πρόστιμο διακοσίων ευρώ [200,00] με αναστολή, μέχρι λήξεως της ποδοσφαιρικής περιόδου.
Φ.Α. Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ-ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΣ 2-11-2014:Ο ποδοσφαιριστής της ομάδας Παγχανιακού Μαντζουράκης Κ. με Α.Δ. 548662 τιμωρείται με ποινή αποκλεισμού μιας [1] αγωνιστικής [άρθρο 10 παρ 1αΙ].
Φ.Α. Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΕΡΑΜΕΙΑ-ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡ 2-11-2014: Ο ποδοσφαιριστής της ομάδας Κεραμειά Boduri D. με Α.Δ. 1310003 τιμωρείται με ποινή αποκλεισμού τριών [3] αγωνιστικών [άρθρο 10 παρ 1γ].
Φ.Α. Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝ 19-10-2014:Στο Δ.Σ. Δ.Σ. της ομάδας Παλαιόχωρα επιβάλλεται έγγραφη επίπληξη.
Φ.Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ ΙΩΝΙΑ 2000/Α.Ε.ΚΥΔ- ΙΝΚΑ 1-11-2014: Ο ποδοσφαιριστής της ομάδας ΙΝΚΑ Σταυρουλάκης Σ. με Α.Δ.1347222 τιμωρείται με ποινή αποκλεισμού μιας [1] αγωνιστικής [άρθρο 7 παρ 3].
Φ.Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΕΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝ-ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ 26-10-2014:Στο Δ.Σ. Δ.Σ. της ομάδας Μινωταύρου επιβάλλεται έγγραφη επίπληξη.