Ερώτηση στη βουλή για την πορεία των αρδευτικών έργων στο Νομό Λασιθίου, έκανε προς τους αρμόδιους υπουργούς Μεταφορών και Δικτύων και Αγροτικής Ανάπτυξης ο βουλευτής Λασιθίου της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννης Πλακιωτάκης.

Σύμφωνα με τον κ. Πλακιωτάκη:

\”Ο Νομός Λασιθίου κλιματικά αποτελεί τον πλέον ξηροθερμικό Νομό της χώρας μας. Για το λόγο αυτό και σε συνδυασμό με τις αγροτικές καλλιέργειες του Νομού, οι οποίες αποτελούν σημαντικό πυλώνα της τοπικής οικονομίας, κρίνεται επιτακτική η κατασκευή αρδευτικών έργων. Άλλωστε –για παράδειγμα- το 50% των πρώιμων κηπευτικών παράγονται στην Ιεράπετρα.

Προς αυτή, λοιπόν, την κατεύθυνση επί Κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας είχαν δρομολογηθεί, ενδεικτικά είχαν ολοκληρωθεί ή βρίσκονταν υπό κατασκευή μία σειρά σχετικών έργων όπως οι Λιμνοδεξαμενές Ζου στη Σητεία και Αγίου Γεωργίου στο Οροπέδιο Λασιθίου, καθώς και άλλα μικρότερα εγγειοβελτιωτικά και αρδευτικά έργα. Παράλληλα έχει ολοκληρωθεί η οριστική μελέτη και η Μελέτη Περιβαντολλογικών Επιπτώσεων του Φράγματος των Λιθινών, ενώ απομένει η οριστική μελέτη του Φράγματος Αγίου Ιωάννη στην Ιεράπετρα.

Ακόμη, για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του Φράγματος των Μπραμιανών, εκκρεμεί η προώθηση της μελέτης κατασκευής και η χρηματοδότηση της προσαγωγού διώρυγας στο Μύρτο.

Δυστυχώς, όμως, στους δεκάξι (16) μήνες της διακυβέρνησης του Πα.Σο.Κ διαπιστώνεται πλήρης στασιμότητα στη συνέχιση της προσπάθειάς μας, γεγονός το οποίο έχει δημιουργήσει εύλογη ανησυχία στις τοπικές κοινωνίες του νομού.

Κατόπιν αυτών ερωτώνται οι κ. Υπουργοί:Πότε θα ολοκληρωθεί η μελέτη κατασκευής και θα ενταχθεί σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα η προσαγωγός διώρυγα στο Μύρτο; Πότε πρόκειται να ολοκληρωθεί η οριστική μελέτη και θα χρηματοδοτηθεί το Φράγμα του Αγίου Ιωάννη;Πότε θα συνεχιστούν οι εργασίες στις Λιμνοδεξαμενές Ζου και Αγίου Γεωργίου, οι οποίες έχουν σταματήσει; Είστε σε θέση να μας δώσετε το ακριβές χρονοδιάγραμμα αποπεράτωσής τους;
Πότε επιτέλους θα ενταχθεί σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα το Φράγμα Λιθινών;\”