Στα 2,6 δισ. ευρώ διευρύνθηκε η απόκλιση των εσόδων στο 5μηνο, καθώς οι καθαρές εισπράξεις του Δημοσίου (τα έσοδα μείον την επιστροφή φόρων) περιορίστηκαν σε 17,92 δισ. ευρώ, από 19,757 δισ. ευρώ που είχαν ανέλθει το αντίστοιχο διάστημα του 2010, σημειώνοντας μείωση 9,3%.

Σύμφωνα με τους μηνιαίους στόχους που τέθηκαν με τον προϋπολογισμό του 2011 για τους πρώτους πέντε μήνες του έτους, τα καθαρά έσοδα του κράτους θα έπρεπε να είχαν αυξηθεί κατά 3,85% και να είχαν ανέλθει σε 20,519 δισ. ευρώ.

Αν ληφθεί υπόψη ο ετήσιος στόχος του προϋπολογισμού για το 2011 τα καθαρά έσοδα υστερούν κατά 3,515 δισ. ευρώ καθώς θα έπρεπε να είχαν αυξηθεί κατά 8,5% και να είχαν ανέλθει σε 21,436 δισ. ευρώ, αλλά τελικά περιορίστηκαν σε 17,921 δισ. ευρώ.

Οι βασικές αιτίες για τις οποίες τα έσοδα του Δημοσίου υστερούν σημαντικά έναντι των στόχων που έχουν τεθεί με τον προϋπολογισμό είναι η ύφεση, η οποία δυσχεραίνει ολοένα και περισσότερο τις εισπράξεις των εσόδων, η καθυστέρηση που σημειώνεται φέτος στη διεκπεραίωση των διαδικασιών υποβολής και εκκαθάρισης των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (κυρίως εξαιτίας της δυσλειτουργίας του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων TAXISnet), ο συμψηφισμός φόρων, αλλά και οι μεγάλες επιστροφές φόρου στους φορολογούμενους, οι οποίοι αξιοποιούν το μέτρο των αποδείξεων και παίρνουν πίσω φόρο 10% για την αξία των αποδείξεων που συγκέντρωσαν πέραν της απαιτούμενης για την κάλυψη του αφορολόγητου ορίου.

Στο πρώτο πεντάμηνο του 2011 εκταμιεύτηκαν 2,55 δισ. ευρώ για να καταβληθούν επιστροφές φόρων, ενώ με βάση τις προβλέψεις του προϋπολογισμού το διάστημα αυτό θα έπρεπε να είχαν εκταμιευθεί 1,336 δισ. ευρώ.

express.gr