Το ζήτημα της απαλλαγής μαθητών από το μάθημα των θρησκευτικών φέρνει στο προσκήνιο η κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ γονέων και Διευθυντή Σχολικής Μονάδας στα Χανιά, με αφορμή την άρνηση του τελευταίου να απαλλάξει 4 μαθητές από την παρακολούθηση του μαθήματος.

Ο Διευθυντής του Λυκείου στο οποίο ανέκυψε το θέμα, αρνήθηκε την αίτηση απαλλαγής από το μάθημα των θρησκευτικών, την οποία δικαιούται σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας μαθητές που είναι αλλόθρησκοι ή ετερόδοξοι ή επικαλούνται λόγους θρησκευτικής συνείδησης και γι’ αυτό δεν επιθυμούν να το παρακολουθήσουν.

Η άρνηση του Διευθυντή να κάνει δεκτή την δήλωση των μαθητών, προκάλεσε την αντίδραση των γονέων οι οποίοι απευθύνθηκαν στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, ζητώντας την επανεξέταση του αιτήματος και την ακύρωση της απόφασης.

Σύμφωνα με τον Διεύθυντη Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων κ. Μανούσο Μαραγκάκη. η απόφαση του Δειυθυντή του Λυκείου κινείται εντός του θεσμικού πλαισίου που ρυθμίζει την απαλλαγή των μαθητών από το μάθημα των θρησκευτικών και επομένως δεν τίθεται θέμα ακύρωσής της.

Ο κ. Μαραγκάκης με τον τρόπο αυτό απαντά στις κατηγορίες ότι "καλύπτει" τον Διευθυντή του Λυκείου ο οποίος δεν εφαρμόζει τη νομοθεσία, κατηγορίες που εκφράστηκαν σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ Χανίων.

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ έχει ως εξής:

"Έντονο προβληματισμό προκαλεί η συνεχιζόμενη άρνηση διευθυντή σχολικής μονάδας του νομού να εφαρμόσει τη νομοθεσία στο θέμα της απαλλαγής μαθητών από το μάθημα των θρησκευτικών.

Εξίσου αν όχι περισσότερο σοβαρό θέμα εγείρεται με την κάλυψη που παρέχει στην μη νόμιμη αυτή πρακτική ο διευθυντής της διεύθυνσης δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Χανίων.

Απαίτηση όλων των δημοκρατικών συμπολιτών μας ανεξαρτήτως των θρησκευτικών ή πολιτικών τους πεποιθήσεων δεν μπορεί παρά να είναι η πλήρης εφαρμογή των αρχών της ισονομίας σε κάθε περίπτωση.
Επισημαίνουμε ότι η νομοθεσία είναι σαφής και συγκεκριμένη και μόνο όποιος δεν θέλει να την εφαρμόσει οχυρώνεται πίσω από τυπικότητες και γραφειοκρατικού τύπου υπεκφυγές.

Όσοι και μάλιστα κρατικοί λειτουργοί επιχειρούν να εισαγάγουν επιλεκτικές ερμηνείες της νομοθεσίας σε βάρος της ελευθερίας συνείδησης, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ενέργειες και παραλείψεις που προκαλούν ομαδοποιημένα διακρίσεις με κριτήριο τις θρησκευτικές αντιλήψεις, όπως συμβαίνει στην προκειμένη περίπτωση, αποδοκιμάζονται δραστικά από την έννομη τάξη και έχουν πειθαρχικές και ποινικές συνέπειες .

Καλούμε τους αρμόδιους να συμμορφωθούν με τη νομοθεσία και να επιτρέψουν στους μαθητές να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους απερίσπαστοι, χωρίς να ταπεινωθούν και χωρίς να προσβάλλεται το περί δικαίου αίσθημα της τοπικής κοινωνίας".

Η απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών χορηγείται ύστερα από Υπεύθυνη Δήλωση του ίδιου του μαθητή αν είναι ενήλικος ή των γονέων του ή του νόμιμου κηδεμόνα του αν είναι ανήλικος, στην οποία θα αναφέρεται ότι ο μαθητής δεν είναι Χριστιανός Ορθόδοξος ή επικαλείται λόγους θρησκευτικής συνείδησης, χωρίς να είναι υποχρεωτική η αναφορά του θρησκεύματος στο οποίο ανήκει. Για τη χορήγηση της απαλλαγής ακολουθείται παρόμοια διαδικασία με αυτήν που προβλέπεται για αντίστοιχες απαλλαγές μαθητών από μαθήματα, όπως αυτό της γυμναστικής (π.δ. 201/1998, π.δ. 104/1979 για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση αντίστοιχα).

Τι προβλέπει η εγκύκλιος

Σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο (δείτε εδώ), η  δυνατότητα απαλλαγής δίδεται στους μαθητές που είναι αλλόθρησκοι ή ετερόδοξοι ή επικαλούνται λόγους θρησκευτικής συνείδησης και γι’ αυτό δεν επιθυμούν να το παρακολουθήσουν.

Η απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών χορηγείται ύστερα από Υπεύθυνη Δήλωση του ίδιου του μαθητή αν είναι ενήλικος ή των γονέων του ή του νόμιμου κηδεμόνα του αν είναι ανήλικος, στην οποία θα αναφέρεται ότι ο μαθητής δεν είναι Χριστιανός Ορθόδοξος ή επικαλείται λόγους θρησκευτικής συνείδησης, χωρίς να είναι υποχρεωτική η αναφορά του θρησκεύματος στο οποίο ανήκει.

Για τη χορήγηση της απαλλαγής ακολουθείται παρόμοια διαδικασία με αυτήν που προβλέπεται για αντίστοιχες απαλλαγές μαθητών από μαθήματα (π.δ. 201/1998, π.δ. 104/1979 για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση αντίστοιχα).

Η παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής και των δύο γονέων του μαθητή ή του νόμιμου κηδεμόνα του, παραλαμβάνεται από το Διευθυντή του σχολείου εντός επτά (7) ημερών από τη λήψη της παρούσας εγκυκλίου για το τρέχον σχολικό έτος (2013-2014) και εντός πέντε (5) ημερών από την έναρξη των μαθημάτων εφεξής και προσυπογράφεται από το διδάσκοντα εκπαιδευτικό. Ο Διευθυντής ενημερώνει τους γονείς του μαθητή ή τον νόμιμο κηδεμόνα του ή τον ίδιο εφόσον είναι ενήλικος, σε περίπτωση μη έγκρισης της απαλλαγής.

Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας σε συνεργασία με το Σύλλογο των Διδασκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) και της υπ΄αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (Β΄ 1340) υπουργικής απόφασης, αποφασίζουν κατά περίπτωση για τον τρόπο που απασχολούνται υποχρεωτικά οι απαλλασσόμενοι μαθητές, συντάσσοντας σχετική πράξη.

Επισημαίνεται ότι, σε σχολικές μονάδες που λειτουργούν περισσότερα από ένα τμήμα της ίδιας τάξης, οι απαλλασσόμενοι μαθητές πρέπει να παρακολουθούν διαφορετικό διδακτικό αντικείμενο σε άλλο τμήμα της ίδιας τάξης, εφόσον αυτό είναι εφικτό. Όσον αφορά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, για τη φοίτηση των εν λόγω μαθητών ισχύουν οι διατάξεις του π.δ. 104/1979.

Η ισχύς της χορήγησης απαλλαγής είναι ετήσια και ανανεώνεται για κάθε σχολικό έτος με την ίδια διαδικασία.  Με την έκδοση της παρούσας εγκυκλίου παύουν να ισχύουν οι με αρ. πρωτ. 91109/Γ2/10-07-08, 104071/Γ2/04-08-08 και Φ12/977/109744/Γ1/26-08-08 εγκύκλιοι.

Flashnews.gr