Την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2014 & ώρα 13:15, θα πραγματοποιηθεί η τελετή αναγόρευσης του Dr. Asad M. Madni σε Επίτιμο Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, σε αναγνώριση της προσφοράς του στις επιστημονικές περιοχές των έξυπνων αισθητήρων, σχεδίασης συστημάτων και επεξεργασίας σήματος.

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στo πλαίσιo δημόσιας συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής, στο αμφιθέατρο του Κτηρίου Επιστημών (141.Π.98) στην Πολυτεχνειούπολη.

Πρόγραμμα Τελετής

Δημόσια Συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

13:15 Έναρξη Δημόσιας Συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης

Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

13:20 Παρουσίαση της προσωπικότητας και του έργου του

Dr. Asad M. Madni από τον Καθηγητή κ. Iωάννη Φίλη

13:30 Εκφώνηση του ψηφίσματος της Γενικής Συνέλευσης

της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

και απονομή του τίτλου του Επίτιμου Καθηγητή στον

Dr. Asad M. Madni

από τον Koσμήτορα της Σχολής ΜΠΔ Καθηγητή κ. Νικόλαο Τσουρβελούδη

13:35 Ομιλία του Dr. Asad M. Madni με τίτλο:

«Key Elements of a Business Plan for a Start-Up Company»

14:15 Ερωτήσεις - Συζήτηση

14:30 Λήξη Δημόσιας Συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης

Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης