Σήμερα ψηφίζεται ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας για το οικονομικό έτος 2015 σε ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 14:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Κρήτης (Πλατεία Ελευθερίας).

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:
Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.
Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη.

1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1.1 Ψήφιση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ -Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων) οικονομικού έτους 2015 Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με την αριθμ. 779/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.

- (εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου κα Μαρία Λιονή)

Επίσης στις 15:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Κρήτης (Πλατεία Ελευθερίας) θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), είναι τα εξής:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.
Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη.
Γ. Απάντηση σε επερωτήσεις των Περιφερειακών Συμβούλων κ.κ. Ανηψητάκη Αντώνιου και Μαρκογιαννάκη Αλέξανδρου.

1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1.1 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Γ΄ τριμήνου 2014
- (εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου κα Μαρία Λιονή)

1.2. Ψήφιση 5ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης οικονομικού έτους 2014
- (εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου κα Μαρία Λιονή)

1.3 Έγκριση λειτουργίας της νέας Κινητής Μονάδας Μαστογραφίας Περιφέρειας Κρήτης και εξουσιοδότηση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Π.Κ. για την αδειοδότησή της
- (εισηγητής ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γιώργος Πιτσούλης)

2. ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
2.1 Τροποποίηση Σχεδίου Δράσης 2014 (ΣΔ 2014 ΠΚ/ΠΕ)
- (εισηγητήτρια η κα. Μιχελέτου – Μπαζοπούλου Στυλιανή προϊσταμένη της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού)

3. ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
3.1 Κήρυξη απαλλοτρίωσης γηπέδου για το έργο «Επέκταση ΧΥΤΥ Χανίων - γ΄ φάση»
- (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χανίων κ Απόστολος Βουλγαράκης)

4. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
4.1 Ορισμός εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου με τους αναπληρωτές τους, για τη συγκρότηση Επιτροπών διαχείρισης των Κοινωνικών Παντοπωλείων Π.Ε. Ηρακλείου, Ρεθύμνου, Χανίων και Λασιθίου
- (εισηγητής ο κ. Βαμβακάς Λάμπρος Εντεταλμένος Σύμβουλος στον τομέα Κοινωνικής Πολιτικής).

5. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
5.1 Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας για την «Άσκηση αρμοδιοτήτων συντήρησης επαρχιακού και δημοτικού οδικού δικτύου με την παραχώρηση χρήσης του μηχανήματος έργου ΜΕ 1165 ΚΥ Μικρού Εκσκαφέα - Φορτωτή (JCB) από την Περιφέρεια Κρήτης / ΠΕ Χανίων στο Δήμο Αποκορώνου»
- (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χανίων κ. Απόστολος Βουλγαράκης)

5.2 Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Πανεπιστημίου Κρήτης – Κέντρο Πολιτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης (ΚΕΠΕΤ), Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΚΕΑΔΙΚ) Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης» δια του «Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας» για την Έρευνα «Διακυβέρνηση, Βιωσιμότητα και Περιφερειακή Καινοτομία»
- (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Κ. κ. Παναγιώτης Σημανδηράκης )

5.3 Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Γόρτυνας για την Τεχνική Συνεργασία – υποστήριξη σε έργα και μελέτες του Δήμου Γόρτυνας.
- (εισηγητής ο κ. Παπαδάκης Γιώργος, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών).

6. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
6.1 Αποδοχή υλοποίησης του έργου "SAVE-Καταπολέμηση της Βίας στην Ευρώπη" του Προγράμματος «Δάφνη ΙΙΙ» του γενικού προγράμματος «Θεμελιώδη δικαιώματα και δικαιοσύνη" της Ευρωπαϊκής Επιτροπής», σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ρεθύμνου.
- (Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου κα Μαρία Λιονή).

7. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ Π.Σ.
7.1 Ορισμός εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου με τους αναπληρωτές τους, έως τη λήξη της περιφερειακής περιόδου έως 31-08-2019, για τη συγκρότηση των παρακάτω:

α)Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΝΟ) των Περιφερειακών Ενοτήτων: Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων,

β) Επιτροπής του άρθρου 3 του Ν. 1437/84: «Ρυθμίσεις θεμάτων επιβατηγών αυτοκινήτων Δημόσιας Χρήσης και άλλες διατάξεις» των Περιφερειακών Ενοτήτων: Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων, για τη διατύπωση γνώμης σε θέματα που αφορούν τα επιβατηγά αυτοκίνητα Δημόσιας Χρήσης,

γ) επιτροπών του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 2734/99: «Εκδιδόμενα με αμοιβή πρόσωπα και άλλες διατάξεις», των Περιφερειακών Ενοτήτων: Ηρακλείου και Χανίων,

δ) Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς και Λευκών Ορέων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4γ του άρθρου 15 του Ν. 2742/99,

ε) Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των φύλλων,

στ) Πειθαρχικού Συμβουλίου των Κομμωτών – Κουρέων και Τεχνικών Περιποίησης χεριών – ποδιών

7.2 Ορισμός εκπροσώπων του Π.Σ. με τους αναπληρωτές τους, για τη Συγκρότηση: α) του Πειθαρχικού Συμβουλίου ΚΤΕΛ Νομού Ηρακλείου
β) του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Π.Δ. 170/2003 επιβολής διοικητικών κυρώσεων στα διοικητικά όργανα των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου και στους ιδιοκτήτες λεωφορείων για την Π.Ε. Χανίων, έως τη λήξη της περιφερειακής περιόδου 31-08-2019.

7.3 Ορισμός εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου με τους αναπληρωτές τους για τη ανασυγκρότηση των Αστυνομικών Επιτροπών των Περιφερειακών Ενοτήτων: Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 2800/2000, έως τη λήξη της περιφερειακής περιόδου 31-08-2019.

7.4 Ορισμός εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου με τους αναπληρωτές τους, για τη συγκρότηση των παρακάτω επιτροπών:

α)χαρακτηρισμού ως πολυσύχναστων παραλιών των Περιφερειακών Ενοτήτων: Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων

β) γνωμοδότησης επί αιτημάτων χορήγησης αδειών θαλάσσιων μέσων αναψυχής κλπ. του άρθρου 35 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθμ. 20 (ΦΕΚ 444Β/26-04-1999): «Ταχύπλοα (ταχυκίνητα) σκάφη και λοιπά θαλάσσια μέσα αναψυχής»,

γ) γνωμοδοτικής επιτροπής για θέματα ανέλκυσης απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 7 του Ν. 2881/2001: «Ρύθμιση θεμάτων ανέλκυσης ναυαγίων και άλλες διατάξεις», των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων, έως τη λήξη της περιφερειακής περιόδου 31-08-2019.

7.5 Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Κρήτης με τους αναπληρωτές τους, στην Επιτροπή του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 3386/2005: «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια», της οποίας έργο είναι η κατάρτιση, κατά το τελευταίο τρίμηνο κάθε έτους, έκθεσης στην οποία καταχωρίζονται οι υπάρχουσες ανάγκες σε εργατικό δυναμικό στην Περιφέρεια και οι κενές θέσεις εργασίας ανά ειδικότητα, νομό και διάρκεια απασχόλησης, που μπορεί να καλυφθούν από υπήκοο τρίτης χώρας, έως τη λήξη της περιφερειακής περιόδου έως 31-08-2019.

7.6 Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Κρήτης με τους αναπληρωτές τους, στις Επιτροπές ελέγχου για τις παιδικές χαρές Π.Ε. Χανίων, Ηρακλείου, Ρεθύμνης και Λασιθίου, έως τη λήξη της περιφερειακής περιόδου 31-08-2019.

7.7 Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Κρήτης με τους αναπληρωτές τους, στα συλλογικά όργανα διοίκησης των Νομικών προσώπων στα οποία συμμετέχει η Περιφέρεια Κρήτης, έως τη λήξη της περιφερειακής περιόδου 31-08-2019.

- (εισηγητής ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γιώργος Πιτσούλης)