Κατόπιν καταγγελίας γονέων σχολείου του Δήμου μας που αφορά τη μη εφαρμογή από σχολεία, της υπ΄αριθμό 133099/Γ219-92013 εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την απαλλαγή στο μάθημα των Θρησκευτικών για λόγους θρησκευτικής συνείδησης, το Δ.Σ της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων Δ.Χανίων καλεί τους αρμόδιους Προϊστάμενο Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Ν. Χανίων και Διευθυντές των αντίστοιχων σχολείων να εφαρμόσουν την εγκύκλιο στο όνομα της ισονομίας και ίσης μεταχείρισης όλων των μαθητών.