Απο την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Ρεθύμνης ενημερώνονται οι αλιείς ότι δόθηκε παράταση μέχρι 28 Νοεμβρίου για την κατάθεση αιτήσεων για ένταξη στο μέτρο 1.3 "Επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητα αλιευτικών εργαλείων" του Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013 (Φ.Ε.Κ. 2335/Β/29-8-2014) και αφορά σκάφη τουλάχιστον 5 ετών.

Οι επιλέξιμες δράσεις αφορούν σε εργασίες στον σκελετό, μετασκευές, υπερκατασκευές, εσωτερικές διευθετήσεις, αντικατάσταση κινητήρα, σύστημα κατεύθυνσης, εξοπλισμός πλοήγησης και επικοινωνίας, εξοπλισμός ασφάλειας και διάσωσης, ψυκτικός εξοπλισμός, εξοπλισμός επεξεργασίας αλιευμάτων, ηλεκτρογεννήτριες, αντικατάσταση αλιευτικών εργαλείων με άλλα επιλεκτικότερα κ.λ.π. με σκοπό την βελτίωση της ασφάλειας, των συνθηκών εργασίας, της υγιεινής και ποιότητας των αλιευμάτων, χωρίς να αυξάνεται η αλιευτική δυνατότητα του σκάφους.

Η χορηγούμενη δημόσια ενίσχυση για τα σκάφη παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας (ολικού μήκους κάτω από 12 μέτρα), είναι 60% για όλες τις δράσεις εκτός από την αντικατάστασης μηχανής σκάφους, όπου η δημόσια ενίσχυση είναι 40%. Για αλιευτικά σκάφη ολικού μήκους πάνω από 12 μέτρα τα παραπάνω ποσοστά μειώνονται αντίστοιχα κατά 20%. Για περισσότερες πληροφορίες , οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα αλιείας της ΠΕ Ρεθύμνου, στη Δ/νση: Δημητρακάκη 17, αρμόδιοι, Ε. Κυδωνάκης τηλ. 28313 43813 και Ε.Τζιφάκη τηλ. 28313 43814.