Άρχισε ο καθορισμός της  διαδικασίας και των δικαιολογητικών, για την πληρωμή της εισοδηματικής ενίσχυσης  οικογενειών  ορεινών και μειονεκτικών περιοχών του Δήμου  μας, σύμφωνα με το υπ΄αριθμό 4875/17-10-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης .

Δείτε εδώ το ύψος της ενίσχυσης και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται

Οι ορεινές και μειονεκτικές περιοχές στον Δήμο Πλατανιά, σύμφωνα  με την οδηγία 85/148/ΕΟΚ, είναι η παρακάτω: