Το ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, διοργανώνει προπαρασκευαστικό σεμινάριο εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων, κατάλληλο για τη συμμετοχή στη διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης του ΕΟΠΠΕΠ.

Το σεμινάριο είναι κατάλληλο για όσους επιθυμούν να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ για την επικείμενη πιστοποίηση επιπέδου Β’ του πρώην ΕΚΕΠΙΣ.

Το σεμινάριο υλοποιείται κατ’ εφαρμογήν της υπ΄ αριθ. ΓΠ/20082/23.10.2012 της Υπουργικής Απόφασης «Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 2844/Β’/2012).

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτές ενηλίκων αλλά και σε όσους ενδιαφέρονται να πιστοποιηθούν ως εκπαιδευτές ενηλίκων. Οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν ώστε να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους στις εξετάσεις που διοργανώνει ο ΕΟΠΠΕΠ για την πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης (πιστοποίηση επιπέδου Β του ΕΚΕΠΙΣ).

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η βελτίωση και ανάπτυξη ικανοτήτων που πρέπει να έχουν τόσο οι έμπειροι εκπαιδευτές όσο και οι νέοι, καθώς και άτομα που επιδιώκουν να αποκτήσουν τις δεξιότητες του εκπαιδευτή καθώς και την ειδικευμένη εκπαίδευση τους σε συγκεκριμένη θεματολογία που θα τους βοηθήσει να επιτύχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης επιπέδου Β του ΕΚΕΠΙΣ.

Ενότητες σεμιναρίου
(με βάση το επαγγελματικό περίγραμμα Εκπαιδευτής ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ)
• Αλληλογνωριμία, Παρουσίαση στόχων προγράμματος, Διαμόρφωση εκπαιδευτικού συμβολαίου
• Κοινωνικό-οικονομικό πλαίσιο και εκπαιδευτικές πολιτικές στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων
• Θεωρίες μάθησης ενηλίκων, Χαρακτηριστικά ενηλίκων εκπαιδευόμενων, Προϋποθέσεις αποτελεσματικής μάθησης, Αρχές μάθησης ενηλίκων, Ρόλος εκπαιδευτή
• Μεθοδολογία διερεύνησης εκπαιδευτικών αναγκών
• Μεθοδολογία εναρκτήριας συνάντησης
• Σύγχρονες μέθοδοι και τεχνικές διδασκαλίας
• Διαμόρφωση εκπαιδευτικού χώρου. Αποτελεσματική χρήση εποπτικών μέσων διδασκαλίας
• Δυναμική της εκπαιδευόμενης ομάδας (διαμόρφωση συνεργατικού μαθησιακού κλίματος, ρόλοι στην ομάδα, επικοινωνία στην ομάδα)
• Μεθοδολογία σχεδιασμού διδακτικής ενότητας
• Σχεδιασμός 20΄ μικροδιδασκαλιών από τους εκπαιδευόμενους
• Αξιολόγηση διδακτικού έργου (Μοντέλα, τύποι, τεχνικές)
• Παρουσίαση 20΄μικροδιδασκαλιών από τους εκπαιδευόμενους - Σχολιασμός- Υποστήριξη

Κόστος: 340 € ανά συμμετοχή.
Διάρκεια σεμιναρίου: 110 διδακτικές ώρες
Ημερομηνία έναρξης: Το Σεμινάριο θα ξεκινήσει στις 22/11 και θα υλοποιηθεί σε τρία Σαββατοκύριακα με ώρες διεξαγωγής 09:00-17:00.
Θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας.

Εισηγητές (πιστοποιημένοι από το ΕΚΕΠΙΣ ως εκπαιδευτές εκπαιδευτών)
Πληροφορίες, Στο ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου, Κορωναίου 9, 71202 Ηράκλειο Κρήτης, από τις 8.30 π.μ. έως 3:00μ.μ. Πληροφορίες: Κυριάκος Λεονταράκης Τηλ:2810 302730, 2810 302735 και Fax:2810 227189 e-mail: [email protected] fb: www.facebook.com/KekTechnikesScholes αιτήσεις στο web: www.katartisi.gr