Ξεκινούν οι εργασίες επισκευής και συντήρησης του επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, προϋπολογισμού 250.000 Ευρώ.

Ξεκινούν άμεσα οι εργασίες της εργολαβίας «Επισκευή και συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης» η σύμβαση της οποίας υπεγράφη την Παρασκευή από τον Περιφερειάρχη Κρήτης, κ. Σταύρο Αρναουτάκη.

Το έργο, προϋπολογισμού 250.000 Ευρώ, περιλαμβάνει εργασίες καθαρισμού τάφρων, πρανών και τεχνικών σε όλο το επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, πλην του Δήμου Αμαρίου, όπου οι αντίστοιχες εργασίες θα εκτελεστούν με μηχανήματα της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης. Σημειώνεται ότι οι εργασίες θα ξεκινήσουν μέσα στην εβδομάδα και θα ολοκληρωθούν μέχρι τα μέσα Μαρτίου 2015.