Οι Ευρωπαίοι Φεντεραλιστές Κρήτης για τα κοινωνικά προγράμματα απασχολησης, αναφέρουν τα εξής:

Τα προγράμματα Κοινωνικής Απασχόλησης, που με την χρήση ευρωπαϊκών πόρων έχουν σκοπό την ενίσχυση ευάλωτων πληθυσμιακά ομάδων, όπως τους ανέργους, οφείλουν να αξιοποιούνται με σεβασμό στους κοινοτικούς κανονισμούς, με σωστή γεωγραφική κατανομή, με λογική να λειτουργούν πολλαπλασιαστικά αναπτυξιακά και να μην μετατρέπονται σε εστίες ’’ εξυπηρέτησης ’’.

Δυστυχώς, στην Κρήτη, με ευθύνη του αρμόδιου υφυπουργού Εργασίας Κου Πλακιωτάκη, δεν αποφύγαμε τον πειρασμό κάκιστων πρακτικών του παρελθόντος. Την ώρα που η απασχόληση είναι το ζητούμενο, αποτελεί αναγκαιότητα η σωστά προωθημένη και απλοποιημένη διαχείριση του κοινοτικού μηχανισμού πόρων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, με « κόκκινες γραμμές » στον κατακερματισμό των αθηνοκεντρικών παρεμβάσεων, που επιφέρουν αστοχίες, διαιωνίζουν τον τοπικό φεουδαρχισμό, διευρύνουν εν τέλει τις ανισότητες, υπονομεύοντας την κοινωνική συνοχή.

Αποτελεί ευθύνη της αυτοδιοίκησης στην Κρήτη, αφορά κύρια την Π.Ε.Δ. Κρήτης, την Περιφέρεια και τις περιφερειακές παρατάξεις, να απαιτήσουν άμεσα διορθώσεις εκεί όπου έγιναν «παρεμβάσεις». Αποτελεί ευθύνη των βουλευτών στο Εθνικό και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αντιδράσουν.

Σε μια Ευρώπη που οφείλουμε να εργαζόμαστε για την ενότητα και την αλληλεγγύη, ο συγκρητισμός δεν υπηρετείται με ευκαιριακές αντιλήψεις μείωσης των υπαρκτών ανισοτήτων.