Πρόσθετους φόρους 1,3 δισ. ευρώ προβλέπει για το 2015 ο Κρατικός Προϋπολογισμός που κατατέθηκε στην Βουλή από τον υπουργό Οικονομικών Γκίκα Χαρδούβελη.

Σημειώνεται πως το προσχέδιο Προϋπολογισμού προέβλεπε πρόσθετους φόρους 1,7 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον νέο Προϋπολογισμό, που αναμένεται να ψηφισθεί στις 7 Δεκεμβρίου από τη Ολομέλεια της Βουλής, οι έμμεσοι φόροι θα αυξηθούν στο 53,5% του ΑΕΠ το 2015 από 53,1% του ΑΕΠ το 2014. Αντίθετα οι άμεσοι φόροι θα μειωθούν στο 46,5% του ΑΕΠ από 46,9% του ΑΕΠ το 2014.

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν για το 2015 τοποθετείται στα 184,7 δισ. ευρώ, από 178,9 δισ. ευρώ το 2014.

Τα τακτικά έσοδα του Προϋπολογισμού 2015 αναμένεται να διαμορφωθούν σε 50,3 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 2,4% σε σχέση με φέτος. Από αυτά τα 21,88 δισ. ευρώ θα προέλθουν από άμεσους φόρους και τα 25,1 δισ. ευρώ από έμμεσους φόρους. Οι επιστροφές φόρων το 2015 θα είναι μειωμένες κατά 260 εκατ. ευρώ σε σχέση με φέτος. Συγκεκριμένα, από 3,1 δισ. ευρώ εφέτος αναμένεται να ανέλθουν στα 2,8 δισ. ευρώ το 2015.

Οι άμεσοι φόροι το 2015 θα είναι αυξημένοι κατά 2,3% σε σχέση με τα 21,39 δισ. ευρώ του 2014. Από τα φυσικά πρόσωπα αναμένονται έσοδα 8,7 δισ. ευρώ, 6,3% περισσότερα σε σχέση με φέτος. Από τα νομικά πρόσωπα αναμένονται μειωμένα έσοδα κατά 2,4%, ήτοι συνολικά 2,7 δισ. ευρώ.

Οι φόροι στην περιουσία το 2015 θα αυξηθούν περαιτέρω κατά 2,3% στα 3,5 δισ. ευρώ. Αυτή μάλιστα η πρόβλεψη διατυπώνεται παρά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για αναθεώρηση των αντικειμενικών αξιών μέχρι το Μάιο του 2015.

Οι έμμεσοι φόροι το 2015 θα είναι κατά 3,8% αυξημένοι σε σχέση με εφέτος με τα έσοδα από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας να αυξάνονται κατά 3,7% στα 15 δισ. ευρώ (14,5 δισ. ευρώ το 2014). Αλλά και οι εισπράξεις από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης ενεργειακών προϊόντων αναμένονται αυξημένες παρά τη μείωση του ΕΦΚ του πετρελαίου θέρμανσης κατά 30%. Συγκεκριμένα, αναμένεται να διαμορφωθούν στα 2,83 δισ. ευρώ, από 2,79 δισ. ευρώ το 2014.

Οι φόροι συναλλαγών και κατανάλωσης θα ευνοηθούν από την αύξηση του ΑΕΠ το 2015 κατά 2,9% σε σχέση με το 2014.

in.gr/Θανάσης Κουκάκης