Υπερδιπλάσιο από το μέσο όρο της χώρας είναι το ποσοστό των αναπηρικών συντάξεων στο Ηράκλειο και στήνεται μηχανισμός επανεξέτασης όλων των περιπτώσεων.

Η Κρήτη γενικότερα εμφανίζει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά αναπηρικών επί του συνόλου των συντάξεων στην Ελλάδα.

Το 20,4% των συντάξεων που χορηγεί το ΙΚΑ στο νομό Ηρακλείου και το 21,5% των συντάξεων του ΟΓΑ είναι αναπηρικές, τη στιγμή που συνολικά οι δικαιούχοι αναπηρικών συντάξεων υπολογίζονται στις 350.000.

Στην Αθήνα το ποσοστό των αναπηρικών συντάξεων είναι 8,8%, και στον Πειραιά φθάνουν στο 16%.

Πάντως, καθημερινό φαινόμενο αποτελούν οι καταγγελίες, που απευθύνονται στο υπουργείο Εργασίας, που αφορούν σε χορήγηση παράνομων αναπηρικών συντάξεων.

Το υπουργείο ακολούθως αναθέτει τη διερεύνηση τέτοιων καταγγελιών στα καταστήματα του ΙΚΑ, του ΟΓΑ και του ΟΑΕΕ, των περιοχών, στις οποίες έχουν εκδοθεί οι συντάξεις.

Μεσόγειος