Σε μήνυμά της, για την Παγκόσμια Ημέρα για την εξάλειψη της Βίας κατα των γυναικών, η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης κα Μαρία Λιονή αναφέρει τα εξής:

"Η βία κατά των γυναικών δεν είναι ιδιωτική υπόθεση. Αφορά όλη την κοινωνία καθώς συνιστά κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ένα από τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα της σύγχρονης κοινωνίας. Η αποσιώπηση αυτού του ανομολόγητου εγκλήματος -του πιο διαδεδομένου στον κόσμο- πλήττει την ζωή, την αξιοπρέπεια και την ελευθερία του μισού του πληθυσμού της γης και υποβαθμίζει κάθε κοινωνία ηθικά, πολιτισμικά, πολιτικά και οικονομικά.

Στην Ελλάδα του 2014, η βία κατά των γυναικών συνεχίζει να αποτελεί έναν ύπουλο, κρυφό εχθρό που συχνά υποθάλπεται από τη σιωπή των ίδιων των γυναικών-θυμάτων. Μια σιωπή με τόσο εκκωφαντικές συνέπειες τόσο για τις ίδιες τις γυναίκες όσο και για την κοινωνία μας. Μια σιωπή που πρέπει να «σπάσει» για να απελευθερωθούν οι εκα-τοντάδες χιλιάδες γυναίκες από τα δεσμά, που τις κρατούν εγκλωβισμένες στο φόβο, την ανασφάλεια και τη χαμηλή αυτοεκτίμηση.

Όσο παραμένουμε σιωπηλοί απέναντι σε αυτό το μέγιστο κοινωνικό ζήτημα, το ενσωματώνουμε εκούσια ή μη στα δεδομένα της κοινωνίας μας. Από τη στάση μας απέναντι στη βία διαμορφώνεται και καθορίζεται η έκταση της. Η καταγγελία και αναζήτηση υποστηρικτικής φροντίδας αποτελούν την αρχή μίας συνεχούς προσπάθειας που στοχεύει στην εξάλειψη της. 

Οι αξίες μας πρέπει να αντικατασταθούν από αξίες αλληλεγγύης και ισότητας. Μόνο όταν οικοδομήσουμε μία κοινωνία αλληλεγγύης, μία κοινωνία χωρίς διακρίσεις που σέβε-ται τα δύο φύλα τότε θα μπορέσουμε να δούμε μία κοινωνία χωρίς βία κατά των γυναικών."