Θετικό είναι το Υπ.Πολιτισμού στην διδασκαλία της Λαογραφίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, όπως προκύπτει απο την απάντηση του Υπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού κ. Κωνσταντίνου Τασούλα στην με ΑΠ 2013/23-10-2014 αναφορά του βουλευτή Χανίων της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκου Βιρβιδάκη με θέμα: «Ψήφισμα για διδασκαλία λαογραφίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης».

Στην αναφορά του ο κ. Βιρβιδάκης, κατέθεσε το με ημερομηνία 19/10/2014 ψήφισμα του Συνεδρίου «Ο Παύλος Βλαστός και το έργο του», το οποίο υπογράφουν η Οργανωτική και η Επιστημονική Επιτροπή του Συνέδριου.

Στην απάντησή του ο Υπουργός Πολιτισμού & Αθλητισμού αναφέρει μεταξύ άλλων:

«…το ΥΠ.ΠΟ.Α συναινεί στο αίτημα συστηματικής διδασκαλίας της Λαογραφίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Θεωρούμε όμως ότι αρμόδιο να απαντήσει για τα περαιτέρω, είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων.»