Συγκινητικό είναι το γράμμα ενός παιδιού από την Πάτρα στον Άγιο Βασίλη.

Μέσα σε λίγες λέξεις προσφέρει απλόχερα έναν κόσμο, όπως θα έπρεπε να ήταν, μέσα από τα αθώα μάτια της παιδικής ηλικίας.