Για τη μετακίνηση του προϊσταμένου του Ιστορικού Αρχείου Κρήτης, διαμαρτύρονται σε κοινή επιστολή τους προς τον Υπουργό Παιδείας, ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων και ο Δήμαρχος Χανίων.

Όπως αναφέρουν στην επιστολή:

"Mε λύπη πληροφορηθήκαμε ότι μεταξύ των 22 καθηγητών Μέσης Εκπαίδευσης των οποίων ανακαλείται η απόσπασή τους στα ΓΑΚ συμπεριλαμβάνεται και ο κ. Κωνσταντίνος Φουρναράκης, Προϊστάμενος του ΓΑΚ‐ Ιστορικού Αρχείου Κρήτης.

Θεωρούμε ότι η απόφαση μετακίνησης του κ. Φουρναράκη δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία του Ιστορικού Αρχείου Κρήτης. Ο κ. Φουρναράκης επιτελεί ένα πολύ σημαντικό έργο, το οποίο αναγνωρίζεται από
τον επιστημονικό κόσμο και ευρύτερα από ολόκληρη την κοινωνία της Κρήτης.

Αυτή την περίοδο μάλιστα με πρωτοβουλία του κ. Φουρναράκη και με τη συνεργασία των Φορέων του Τόπου μας έχει ξεκινήσει μια πολύ σοβαρή προσπάθεια για την αναβάθμιση του Ιστορικού Αρχείου Κρήτης και για την εξεύρεση λύσης στο χρονίζον στεγαστικό πρόβλημα του Αρχείου.

Σημειώνουμε ότι το Ιστορικό Αρχείο Κρήτης είναι ένα από τα σημαντικότερα και αρχαιότερα περιφερειακά αρχεία της χώρας (ιδρύθηκε το 1920) και η απομάκρυνση ενός επιτυχημένου και κοινά αποδεκτού Προϊσταμένου από αυτό
θα είναι τροχοπέδη για την εξέλιξη, ακόμη και την επιβίωσή του.

Είμαστε βέβαιοι ότι πρόκειται για μία απόφαση που ελήφθη εκ παραδρομής χωρίς την γνώση της σημασίας που έχει η παραμονή του κ. Φουρναράκη στη σημαντική αυτή θέση.

Σας δηλώνουμε επίσης ότι είμαστε εντελώς αντίθετοι με οποιαδήποτε απομάκρυνση αποσπασμένου εκπαιδευτικού από το Ιστορικό Αρχείο Κρήτης.

Πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι το δεύτερο τη τάξει αρχείο της χώρας μας λειτουργεί με τρεις υπαλλήλους μόνο, τη στιγμή που για να λειτουργήσει σωστά χρειάζονται τουλάχιστον δέκα υπάλληλοι, σύμφωνα με το οργανόγραμμα. Η
έλλειψη προσωπικού υποβαθμίζει το Αρχείο και το καθιστά ανίκανο να επιτελέσει το σημαντικότατο έργο του. Το μετατρέπει, ας μας επιτραπεί η έκφραση, σε μια απλή αποθήκη χαρτώου υλικού.

Κύριε Υπουργέ, με τη βεβαιότητα ότι θα ανακαλέσετε άμεσα την εν λόγω μετακίνηση η οποία, σας διαβεβαιώνουμε και πάλι, βρίσκει καθολικά αντίθετη την τοπική κοινωνία, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων γι’ αυτό."