Ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Χανίων καλεί τα μέλη του στην τέταρτη Γενική Συνέλευση, που θα διεξαχθεί στις 03-12-14 ημέρα Τετάρτη και ώρα 05:00 μ.μ., στην υπόγεια αίθουσα του Επιμελητηρίου Χανίων.
Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:

 Απολογισμός πεπραγμένων του Δ.Σ.
 Παράδοση επαγγελματικών ταυτοτήτων στα μέλη του Συνδέσμου
 Τοποθέτηση μελών σε σχέση με φλέγοντα ζητήματα του ασφαλιστικού χώρου όπως αθέμιτος ανταγωνισμός από το bank assurance, το ζήτημα της Ασπίς, επιθετική πώληση από online συστήματα ασφάλισης
 Σχεδιασμός για τις κινήσεις του 2015