Τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 19:00 στο γραφείο του ΓΕΩΤΕΕ Παράρτημα Κρήτης (Λ. Δημοκρατίας 35, Α' όροφος) θα πραγματοποιηθεί η ετήσια τακτική γενική συνέλευση του Συλλόγου Γεωπόνων Νομού Ηρακλείου.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2014, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο.

Θέματα Ημερήσια Διάταξης:

1. Απολογισμός πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου 2014.
2. Οικονομικός απολογισμός και έκθεση εξελεκτικής επιτροπής.
3. Κατάσταση και εξελίξεις σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα των γεωπόνων.

Στην Ημερήσια Διάταξη θα συμπεριληφθεί και κάθε άλλο θέμα που θα θέσει μέλος του συλλόγου μέχρι και μία εβδομάδα πριν την πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης.