Η κατάργηση όλων των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων πριν από το 62ο έτος της ηλικίας και η δραματική αύξηση των ετών ασφάλισης από τα 15 στα 21,5 για την παροχή της κατώτατη σύνταξης ανατρέπουν πλήρως την υφιστάμενη εικόνα του ασφαλιστικού συστήματος σε συνδυασμό μάλιστα και με την προτεινόμενη μείωση των συντάξεων κύριας ασφάλισης.

Όπως αναφέρει Το Βήμα της Κυριακής, με δεδομένο ότι η τρόικα επιμένει στη λήψη νένω επώδυνων μέτρων για το Ασφαλιστικό, στο τραπέζι βρίσκονται:

κατάργηση όλων των πρόωρων συντάξεων προ του 62ου έτους ηλικίας,
αύξηση των ετών σφάλισης από 15 σε 21,5 για την κατώτατη σύνταξη στο 67ο έτος ηλικίας,
αλλαγές - μείωση των συντελεστών υπολογισμού της κύριας σύνταξης από 1/1/2015,
καθιέρωση ενιαίων όρων ασφάλισης για όλους.

Το υπουργείο Εργασίας αντιπροτείνει ορισμένες δικλείδες που θα μετριάσουν τις επιπτώσεις των μέτρων αυτών, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει δεκτές.

in.gr