Ανακοίνωση της Ομοσπονδία Επιχειρηματιών Ενοικιαζομένων Διαμερισμάτων και Δωματίων Αν. Κρήτης «Η Κνωσσός»:

Η Ομοσπονδία Επιχειρηματιών Ενοικιαζομένων Διαμερισμάτων και Δωματίων Αν. Κρήτης «Η ΚΝΩΣΣΟΣ» ενημερώνει τα μέλη αλλά και τα μη μέλη της ότι με το Νόμο 4308/2014 προβλέπονται σημαντικότατες αλλαγές που θα διέπουν όλα τα τουριστικά καταλύματα.

Από 1/1/2015 για κάθε επιχείρηση ενοικιαζομένων διαμερισμάτων και δωματίων καταργούνται οι τιμοκατάλογοι πόρτας και από τις 1/4/2015 καθιερώνεται ένα νόμιμα θεωρημένο αυτοκόλλητο σήμα που θα αποδεικνύει τη νομιμότητα και την καταλληλότητα παροχής τουριστικών υπηρεσιών για κάθε ενοικιαζόμενο δωμάτιο και διαμέρισμα που αυτή διαθέτει, σύμφωνα και με τη δυναμικότητα της όπως αυτή προκύπτει από το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας.

Το αυτοκόλλητο θα είναι ετήσιας ισχύος, ώστε κάθε χρόνο να ανανεώνεται σύμφωνα με την προβλεπόμενη δυναμικότητα της επιχείρησης και σε πάταξη της φοροδιαφυγής και της παρανομίας.

Σε Επιχείρηση που δεν θα συμμορφώνεται με την παρούσα διάταξη θα της επιβάλλεται πρόστιμο 1000 ευρώ από το Υπουργείο Τουρισμού.

Το ειδικό αυτοκόλλητο σήμα θα εκδίδεται από το ΣΕΤΕ και θα διανέμεται από τις κατά τόπους Ομοσπονδίες.

Καθώς οι διαδικασίες για απόκτηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας έχουν ιδιαίτερα απλουστευθεί, δεν αξίζει να υπάρχει επιχείρηση δίχως άδεια λειτουργίας.

Για το λόγο αυτό καλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες Ενοικ. Διαμερισμάτων και Δωματίων να προσέλθουν στα γραφεία των οικείων συλλόγων για να ενημερωθούν. "