Θετικά βλέπει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας το αίτημα του δήμου Πλατανιά για δημιουργία καταδυτικού πάρκου στην περιοχή.

Το υπουργείο είναι ανοιχτό ως προς τη χρήση παροπλισμένων πλοίων όχι όμως ως προς την παραχώρηση αεροσκαφών της Π.Α. που έχουν αποσυρθεί καθώς έχει εξαντληθεί ο διαθέσιμος αριθμός.

Συγκεκριμένα στην απάντηση που έδωσε ο υπουργός Εθνική Άμυνας Νίκος Δένδιας στην αναφορά του βουλευτή Κυριάκου Μητσοτάκη, αναφερει ότι:

«…Το Γ.Ε.Ν. έχει γίνει αποδέκτης αιτημάτων από διάφορους δήμους για τη διάθεση παροπλισμένων πλοίων με σκοπό την αξιοποίησή τους ως τεχνητοί ύφαλοι σε καταδυτικά πάρκα, τα οποία εξετάζει θετικά.

Αναφορικά με το συγκεκριμένο αίτημα του δήμου Πλατανιά Χανίων αυτό εξετάζεται επίσης θετικά από το Π.Ν. λογιζομένης της διαθεσιμότητας παροπλισμένων πλοίων και υπό το πνεύμα του νόμου που καθορίζει τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία για το χαρακτηρισμό και τη λειτουργία των καταδυτικών πάρκων, καθώς και της κείμενης νομοθεσίας παραχώρησης υλικού του δημοσίου σε φορείς Ο.Τ.Α.

Τέλος σε ό,τι αφορά στη διάθεση παροπλισμένων αεροσκαφών (Α/Φ) η Π.Α., σύμφωνα με δεσμεύσεις που έχει αναλάβει από Διεθνείς Συνθήκες για τις Συμβατικές Δυνάμεις στην Ευρώπη (Conventional Forces in Europe – CFE) έχει εξαντλήσει το όριο αποσυρθέντων Α/Φ, που μπορεί να διαθέσει για εκθεσιακούς σκοπούς.

Ωστόσο η Π.Α έχει καταγράψει και κοστολογήσει αποσυρθέντα Α/Φ (εκτός συνθήκης), προκειμένου αυτά να εκποιηθούν στην κατάσταση που βρίσκονται. Σε κάθε π0ερίπτωση, η πολιτική που τηρεί η Π.Α. είναι η ίδια για κάθε περίπτωση και οποιαδήποτε παρέκκλιση θα προκαλούσε ανάλογες απαιτήσεις τρίτων προς αυτήν.»