Με γρήγορους ρυθμούς ξεκίνησε η Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων, (μετά την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της σε σώμα από την τακτική συνεδρίαση στις 14-11-2014), για τα τρέχοντα θέματα και τον προγραμματισμό βραχυπρόθεσμων ενεργειών, για τις ανάγκες των Σχολικών Μονάδων αρμοδιότητάς της.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης Δ. Χανίων κο. Ευτύχη Κονταξάκη

"Προτεραιότητα θα δοθεί στην θέρμανση των σχολείων, στον υλικοτεχνικό εξοπλισμό, στις επισκευές – συντηρήσεις και σε όποιες επιπλέον δυνατότητες υπάρχουν για την καλύτερη εκπαιδευτική λειτουργία τους.
Πρόεδρος του ΔΣ της Σχ. Επιτροπής είναι ο δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας, Κονταξάκης Ευτύχης και Αντιπρόεδρος ο δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας, Ξανθουδάκης Γεώργιος. Τα υπόλοιπα τακτικά μέλη που συμμετέχουν είναι οι: Ψυχογιού Ελένη (δημοτ. Σύμβουλος), Αποστολάκη Σαρικάκη Γεωργία (δημοτ. Σύμβουλος) και οι ιδιώτες Βογιατζόγλου Χαράλαμπος, Νικολακάκης Θρασύβουλος, Κοτσιφάκη Σίτσα, Παπαδάκης Χρήστος, Στραβουδάκης Παναγιώτης, Χατζηδάκης Βασίλειος και Ρουτζάκη Αθηνά (Γραμματέας του ΔΣ). Επίσης ως τακτικά μέλη συμμετέχουν οι Κωστοπούλου Σούλα (εκπρόσωπος ένωσης γονέων & κηδεμόνων Δ. Χανίων), Πατσιά Ορφανουδάκη Αλεξάνδρα (Δ/ντρια 1ου Γυμνασίου Χανίων), Ανδρεαδάκης Γεώργιος (Δ/ντής ΕΠΑΛ Ακρωτηρίου) και Βουλγαράκης Δημήτριος (εκπρόσωπος μαθητών)"

Καταλήγοντας ο κ. Κονταξάκης σημειώνει ότι "Στόχος μας είναι η καλή συνεργασία με τους Δ/ντές των Σχολείων, τους συλλόγους γονέων & κηδεμόνων, καθώς και τα μαθητικά συμβούλια".