Στο Τοπικό Παράρτημα Χανίων της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας , απευθύνθηκε οφειλέτης, εργαζόμενος, άνεργος, με ένα { 1 } δάνειο με συνολική οφειλή που ανέρχεται στο ποσό των 32.704,03 ευρώ .

Οι οφειλέτες, με τη συνδρομή των Νομικών Συμβούλων του Παραρτήματος, δυνάμει της με αριθμό 50 / 29-09-2014 προσωρινής διαταγής του Ειρηνοδικείου ΧΑΝΙΩΝ , πέτυχαν την προσωρινή υπαγωγή τους στις ευνοϊκές διατάξεις του νόμου 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, όπως αυτός τροποποιήθηκε , την αναστολή κάθε καταδιωκτικού μέτρου σε βάρος τους και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας τους και τέλος,

Την καταβολή μηδενικών δόσεων μέχρι τη συζήτηση της υποθέσεως το έτος 2022 .

Καλούμε τους καταναλωτές που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην εξυπηρέτηση των δανείων τους, είτε να επισκεφθούν τα γραφεία του Τοπικού Παραρτήματος Χανίων καθημερινά από:

Δευτέρα έως Παρασκευή εκτός ΤΕΤΑΡΤΗΣ ώρες 10.30 - 13.00 και
Δευτέρα έως Παρασκευή ώρες 18.30 - 21.00 ή
να επικοινωνήσουν μαζί μας:
Δ/νση: ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 68, 731 00 ΧΑΝΙΑ
Τηλ. : 2821086245 Φαξ : 2821086245
e-mail: [email protected] www.eeke.gr