Με απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Χανίων και κατόπιν σχετικού αιτήματος του Δήμου Γαύδου, οι κάτοικοι του νησιού, έχουν την δυνατότητα να μαζέψουν και δασικά ξύλα για τις ανάγκες θέρμανσής τους.

Η άδεια αφορά μόνο ξύλα ή δέντρα που έχουν πέσει στο έδαφος, για ποσότητα έως πέντε τόνους ανα οικογένεια και ισχύει έως τις 16 Δεκεμβρίου, ενώ απαγορεύεται η εμπορία αυτών των καυσόξυλων.

Αναλυτικά στην απόφαση της Διευθύντριας Δασών Χανίων κ.Πολύμνιας Σκλαβάκη, αναφέρονται τα εξής:

«Α. Ρυθμίζουμε κατά χώρο και χρόνο την ατελώς και άνευ αδείας της Υπηρεσίας μας, συλλογή καυσοξύλων, δασικών δέντρων και θάμνων από τους κατοίκους της προαναφερθείσας περιοχής, δικαιοδοσίας μας, για την κάλυψη ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα, για τους κατοίκους την Νήσου Γαύδου, η ικανοποίηση των αναγκών τους θα γίνεται ως εξής :

Καυσόξυλα ατομικών αναγκών.

Ατελώς και άνευ αδείας, των νόμιμα προσημασμένων συσταδών προς συλλογή καυσοξύλων από πεσμένα δέντρα ( ξηροί κορμοί και κλάδοι ), λόγω καιρικών συνθηκών ή ασθένειες, για τις ανάγκες και μόνο των κατοίκων της Ν. Γαύδου, του ορισθέντα και προσαρμοσμένου χώρου, κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκέμβριο του έτους 2014. Η συλλογή καυσοξύλων θα γίνεται με επίβλεψη υπαλλήλων μας και σε χρόνο και τόπο που θα ανακοινώνεται από την υπηρεσία μας. Κάθε οικογένεια δικαιούνται, μέχρι 5 τόνους καυσόξυλα.

Β. Τα εν λόγω προϊόντα, προορίζονται για ατομική χρήση και σε καμία περίπτωση δεν καθίστανται αντικείμενο εμπορίας.

Γ. Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται με το άρθρο 268 του Ν.Δ. 86/69 ''Περί Δασικού Κώδικος'' και συναφών ποινικών διατάξεων.

Δ. Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από την δημοσίευση της και λήγει την 16-12-2014 και η τήρηση της ανατίθεται στην Δασική Υπηρεσία, την Ελληνική Αστυνομία, καθώς και κάθε φιλόνομο πολίτη».