Στην υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας θα προχωρήσουν την Πέμπτη 27 Ιανουαρίου στις 12.00 π.μ. η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Λούκα Τ. Κατσέλη, και ο Πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Νικόλαος Αναλυτής.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, επιδίωξη αυτού του Συμφώνου είναι να αναδείξει δράσεις που θεμελιώνουν την έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και ταυτίζονται με τις ανάγκες της κοινωνίας. Δράσεις όπου ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας μπορούν να λειτουργήσουν παράλληλα και συμπληρωματικά. Στόχος είναι να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα στην αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων - είτε αυτοί είναι οικονομικοί, είτε ανθρώπινοι - ώστε να κατευθυνθούν σε δράσεις που προωθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.

Για την ανάπτυξη αυτής της συνεργασίας τα δύο μέρη έχουν εστιάσει σε δύο βασικές προτεραιότητες: α) την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας, β) την προετοιμασία, υποστήριξη και διευκόλυνση των νέων, ηλικίας μέχρι 35 ετών, για την αποτελεσματικότερη ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου, κατά τη διάρκεια της οποίας θα αναλυθούν όλες οι παράμετροι της συνεργασίας των δυο μερών, στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο, που ιδρύθηκε τον Ιούνιο 2000. Στόχοι του είναι η προώθηση της έννοιας της Κοινωνικής Ευθύνης των επιχειρήσεων και η προαγωγή της ιδέας της Κοινωνικής Συνοχής στην Ελλάδα.

capital.gr