Την δικαίωση ένοιωσε δανειολήπτης , συνταξιούχος του Ι.Κ.Α , ηλικίας 73ετών, από το Ηράκλειο της Κρήτης ,με σημαντική ακίνητη περιουσία,, με συνολικό χρέος 58.149,72ευρώ , σε μία και μοναδική πιστώτρια Τράπεζα , με την με ημερ.5-11-2014 Προσωρινή Διαταγή, του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου, καλείται να πληρώσει 100 ευρώ μηνιαία δόση μέχρι στις 9-5-2017 ημερομηνία που έχει οριστεί η εκδίκαση της κύριας αίτησης του.

Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης πρόκειται:

Για ηλικιωμένο δανειολήπτη 73 ετών , έγγαμο, με μηνιαίο εισόδημα 746,44 ευρώ από την σύνταξή του, η σύζυγός του δεν διαθέτει κανένα εισόδημα.

Εισόδημα: Εισόδημα ,που ο ίδιος διαθέτει είναι το ποσό της σύνταξης του.

Περιουσιακά στοιχεία:

1)Ακίνητο, πλήρης κυριότητας, ήτοι μονοκατοικία επιφάνειας 100,00 τ.μ (κύριοι χώροι) και 40,00 τ.μ (βοηθητικοί χώροι)

2)Διαμέρισμα, πρώτου ορόφου, συν. επιφάνειας 87,80 τ.μ στο Ηράκλειο, συγκυριότητα κατά 50%, μετά της συζύγου (δηλώνεται ως πρώτη κατοικία)

3)Οικόπεδο- αγροτεμάχιο συγκυριότητα κατά 50%, μετά της συζύγου.

4)Αγροτεμάχια με 90 ρίζες ελιές

5)Ι.Χ επιβατικό.

Το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου Κρήτης , σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι ο δανειολήπτης πληρεί τις προϋποθέσεις υπαγωγής του στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010, (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ,στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, που έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του , καθώς υπέστη σημαντική μείωση των εισοδημάτων του, λόγω μείωσης του ποσού του ΕΤΕΑΜ, κατά 190 ευρώ μηνιαίως από το έτος 2012" του χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, με το παρακάτω περιεχόμενο:

1)ΔΈΧΕΤΑΙ την αίτηση για χορήγηση προσωρινής διαταγής

2)ΔΙΑΤΆΣΣΕΙ την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων , και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης όλων των περιουσιακών στοιχείων, που αναφέρει στην αίτηση του ο δανειολήπτης , έως την έκδοση οριστικής απόφαση επί της αιτήσεως του.

3)ΚΑΘΟΡΊΖΕΙ , προσωρινά, κατ εφαρμογή του αρ 8 παρ.2 του ν.3869/2010 ,προς εξυπηρέτηση των δανειακών του υποχρεώσεων ,μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης ,να καταβάλει μηνιαία δόση 100 ευρώ ,για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της μοναδικής οφειλής της πιστώτριας Τράπεζας, η οποία θα καταβάλλεται ,εντός του πρώτου δεκαημέρου , εκάστου μηνός

Συμπερασματικά

Για την Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η απόφαση αυτή θεωρείται θετικότατη , βάσει της οικονομικής συγκυρίας, της κρίσης και της ύφεσης, που βρίσκεται σήμερα ο κάθε πολίτης αυτής της Χώρας, και στην συγκεκριμένη περίπτωση ,δίνεται μια οικονομική ανάσα, στον ηλικιωμένο δανειολήπτη , ο οποίος τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του, βιοπορούνε από την μειωμένη σύνταξη του συζύγου, αλλά και το γεγονός ότι έρχεται η Προσωρινή Διαταγή του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου , να του μειώσει την μέχρι σήμερα καταβαλλόμενη δόση, των 363,30 ευρώ μηνιαίως , σε 100 ευρώ ,ουσίας είναι μια οικονομική "ανάσα"