Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ, ενημερώνει ότι δημοσιεύτηκε η 3η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος
«Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER» του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2007-2013) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Η 3η πρόσκληση ανέρχεται σε συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης 1.430.000,00€ που αφορά σε ιδιωτικά έργα.

Για την πλήρη ενημέρωση σχετικά με τις προκηρυσσόμενες δράσεις, τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υποβολή επενδυτικών σχεδίων για ένταξη, η Ο.Τ.Δ. της Αναπτυξιακής
Ηρακλείου οργανώνει ενημερωτική συνάντηση για εταιρείες συμβούλων και ιδιώτες μελετητές.

Η ενημερωτική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12/12/2014 και ώρα 11.30π.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Αναπτυξιακής Ηρακλείου (στις Αρχάνες).

Πληροφορίες στα γραφεία της Αναπτυξιακής Ηρακλείου (Αρχάνες), Τμήμα LEADER (τηλ.: 28107533202810753320, 28107533012810753301) ή στο www.anher.gr.