Να τα μαντάτα από τη Μεσαρά. Αντιδήμαρχος μεγάλου δήμου δηλώνει δεξιά και αριστερά ότι θα είναι υποψήφιος βουλευτής στις επόμενες εκλογές.

Ναι μόνο που για τα ρουσφέτια που κάνει χρησιμοποιεί βουλευτές για τα κανει και έπειτα λέει ότι είναι δικά του.

Ο Καστρινός