Με την ολοκλήρωση του χθεσινού Ecofin στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, υπό τη σκιά του πρωτοφανούς «κραχ» του ελληνικού χρηματιστηρίου που συνεχίζεται και σήμερα, αποφασίστηκε η λήψη επιπλέον μέτρων για την πάταξη της εταιρικής φοροδιαφυγής και φορολογικής απάτης.

Στο μέτωπο της αύξησης των φόρων από εταιρίες στην Ευρώπη, το Συμβούλιο συμφώνησε σε κοινά μέτρα κατά των καταχρήσεων σε εταιρείες, ως μέρος της ολικής ευρωπαϊκής πολιτικής, για τη μείωση της φοροδιαφυγής. Στόχος του η πρόληψη περιπτώσεων όπου τα κράτη-μέλη δίνουν φορολογικά οφέλη σε εταιρείες, εκμεταλλευόμενα «παραθυράκια» προηγούμενων μέτρων και τροπολογιών του Συμβουλίου, σε βαθμό που «δεν αντικατοπτρίζουν την οικονομική πραγματικότητα» και δημιουργούν άδικα πλεονεκτήματα.

Στη συνέχεια, το Συμβούλιο υιοθέτησε οδηγία υποχρεωτικής ανταλλαγής πληροφοριών που επισπεύδει και διευκολύνει τη διακοινοτική συνεργασία μεταξύ των αρχών, έτσι ώστε να μπορούν να εντοπίζουν έγκαιρα περιπτώσεις φοροαπαλλαγής από ιδιώτες. Η οδηγία αυτή στοχεύει να μειώσει το φαινόμενο εκροής φορολογήσιμων κεφαλαίων προς τρίτες χώρες.

Τραπεζικές εισφορές στον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης

Σημαντική οικονομική εξέλιξη επίσης είναι η δημιουργία προσχέδιου νομοθεσίας που θα υπολογίζει τις επερχόμενες συνεισφορές των τραπεζών στον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Μηχανισμός Εξυγίανσης διασφαλίζει ότι αν, παρά την αυστηρότερη εποπτεία, μια τράπεζα που υπάγεται στον ΕΜΕ αντιμετωπίζει σοβαρές δυσχέρειες, η εξυγίανσή της θα μπορεί να αντιμετωπιστεί με αποτελεσματικό τρόπο και με ελάχιστο κόστος για τους φορολογουμένους και την πραγματική οικονομία.

Αυτό δηλαδή σημαίνει πως σύντομα η Ένωση θα μπορεί να υπολογίζει με ακρίβεια και σε μικρό χρονικό διάστημα τα ποσά που οι τράπεζες θα κληθούν καταβάλουν στο συνολικό αποθεματικό του μηχανισμού, για να διασφαλιστούν οι καταθέσεις του Ευρωπαίου φορολογούμενου.

Ανεργία και η επενδυτική πρωτοβουλία Γιούνκερ

Συζήτηση διεξήχθη και για το ζήτημα της Ευρωπαϊκής ανεργίας όπου οι υπουργοί οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέλυσαν την πρόοδο που έχει γίνει στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη. Το Συμβούλιο υιοθέτησε μέτρα για χρηματοδότηση και ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής οικονομίας σε βάθος χρόνου, εστιάζοντας σε ένα προτεινόμενο σχέδιο δράσης για Ευρωπαϊκές επενδύσεις και την σύγκλιση μιας ομάδας εργασίας (task force) για τον εντοπισμό επενδυτικών πεδίων στην Ευρώπη.

Το επενδυτικό σχέδιο που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έπειτα από την πρωτοβουλία του Προέδρου Ζαν Κλόντ Γιούνκερ, ύψους 315 δισ. ευρώ ήταν μέρος των διαβουλεύσεων και προβλέπει τη δημιουργία ευρωπαϊκού κεφαλαίου για στρατηγικές επενδύσεις το 2015.

Ο ρόλος του κεφαλαίου, όπως αναφέρει η Επιτροπή, θα είναι να προσδώσει ένα δίχτυ ασφαλείας που θα επιτρέψει σε μεγάλου ύψους επενδύσεις να διοχετευτούν στην Ευρώπη, ιδιαίτερα στους τομείς της ενέργειας, ευρυζωνική και υποδομές μεταφορών, παιδεία, έρευνα και καινοτομία, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ενεργειακή αποδοτικότητα, καθώς και ασφάλεια στις επενδύσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ο πολύπαθος νόμος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών

Τέλος, σημαντικό κομμάτι των συνομιλιών ήταν ο φόρος στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. Ο φόρος που αρχικά σχεδίαζε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και λόγω ισχυρότατων πιέσεων από τη βιομηχανία έχει δεχθεί αλλεπάλληλες καθυστερήσεις, συζητήθηκε στο Ecofin όπου διαπιστώθηκε μερική πρόοδος ως προς την εύρεση μιας λύσης.

Ο φόρος προβλέπει μια ελάχιστη φορολόγηση 0.1% σε όλες τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές εκτός από παράγωγα που θα φορολογούνται με 0.01%. Ως τώρα οι χώρες που τον υποστηρίζουν είναι η Αυστρία, το Βέλγιο, η Εσθονία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Σλοβακία, η Σλοβενία και η Ισπανία.

protothema.gr