Συνεχίζονται οι εκροές των καταθέσεων για τέταρτο συνεχή μήνα από το εγχώριο τραπεζικό σύστημα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Απριλίου, της Τράπεζας της Ελλάδας. Τον περασμένο Απρίλιο οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων υποχώρησαν κατά 2,4 δισ. ευρώ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και κατά 12,8 δισ. ευρώ από την αρχή του έτους.

Όσον αφορά τις συνολικές καταθέσεις, τον Απρίλιο υποχώρησαν κατά 6,6 δισ. ευρώ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (Μάρτιο), κατά 9,4 δισ. ευρώ από την αρχή του τρέχοντος έτους και κατά 41 δισ. ευρώ από την αρχή του 2010. Παράλληλα, μειώθηκε το σύνολο των αντληθέντων κεφαλαίων των ελληνικών τραπεζών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στα 86,8 δισ. ευρώ τον Απρίλιο, από 87,9 δισ. ευρώ το Μάρτιο, περίπου 90,4 δισ. ευρώ το Φεβρουάριο και 97,6 δισ. ευρώ που συνολικά είχαν αντλήσει το Δεκέμβριο του 2010.

Επιτόκια
Με σταθερούς ρυθμούς αυξάνουν τα επιτόκια των νέων και των υφιστάμενων καταθέσεων, αλλά παράλληλα, γίνεται και ακριβότερο το κόστος των νέων δανείων.

Ειδικότερα, όσον αφορά τις νέες καταθέσεις και τα δάνεια, τον Απρίλιο παρουσίασαν αύξηση, με εξαίρεση το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων για δάνεια μέχρι 1 εκατ. ευρώ με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος, που παρέμεινε αμετάβλητο και αυτό των νέων στεγαστικών δανείων με επιτόκιο σταθερό πάνω από 1 και έως 5 έτη, που μειώθηκε.

Το επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 3 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 0,38%. Αντίθετα, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος αυξήθηκε σημαντικά κατά 12 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,88%. Όσον αφορά τα δάνεια, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) παρουσίασε μικρή άνοδο, τον Απρίλιο του 2011, κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 14,74%.

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια αυξήθηκε κατά 21 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 7,26%, ενώ το αντίστοιχο των επαγγελματικών δανείων αυξήθηκε κατά 13 μονάδες βάσης στο 9,91%. Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος παρέμεινε αμετάβλητο στο 6,46% για δάνεια μέχρι 1 εκατ. ευρώ, ενώ το αντίστοιχο μέσο επιτόκιο για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 16 μονάδες βάσης στο 5,55%.

Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων για δάνεια με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος αυξήθηκε κατά 21 μονάδες βάσης στο 4,25%, ενώ το αντίστοιχο για δάνεια με επιτόκιο σταθερό πάνω από 1 και έως 5 έτη μειώθηκε κατά 6 μονάδες βάσης στο 3,80%. Αύξηση παρουσίασαν το ίδιο διάστημα, τα μέσα επιτόκια που εφαρμόζονται στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων και δανείων.

Ειδικότερα, τα μέσα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα καταθέσεων με διάρκεια έως 2 έτη από νοικοκυριά και επιχειρήσεις παρουσίασαν άνοδο, τον Απρίλιο του 2011, κατά 6 και 15 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκαν στο 3,64% και 3,75% αντίστοιχα. Το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών αυξήθηκε κατά 8 μονάδες βάσης στο 3,77%.