Παρά τα προβλήματα και παρά του ότι η κρίση πλήττει και τα αγροτικά προιόντα, φαίνεται πως ολοένα και περισσότεροι αναζητούν διέξοδο στην απασχόληση στον αγροτικό τομέα. Σύμφωνα μάλιστα με έρευνα της ΠΑΣΕΓΕΣ, τα πρωτεία σε ολόκληρη την χώρα, κατέχει η Κρήτη, όπου την τριετία 2008-2010 καταγράφηκε αύξηση της απασχόλησης στον αγροτικό τομέα κατά 25%. 

Επίσης στην Κρήτη καταγράφεται εντυπωσιακή αύξηση σχεδόν 32% της απασχόλησης στον αγροτικό τομέα στις ηλικίες από 15 έως 44 ετών, ενώ πολύ μεγάλη είναι η αύξηση πανελλαδικά και εκείνων που απασχολούνται ως μισθωτοί στον τριτογενή τομέα, κάτι που δείχνει ότι άνεργοι άλλων κλάδων αναζητούν διέξοδο σε εργασίες που σχετίζονται με την αγροτική παραγωγή.

Την έρευνα παρουσίασε ο γενικός διευθυντής της ΠΑΣΕΓΕΣ, κ. Γιάννης Τσιφόρος, σε σεμινάριο στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Ειδίκευσης Αγροτικής Οικονομίας της Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ.

Σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα , ενώ στην αγορά εργασίας του δευτερογενούς και του τριτογενούς τομέα οικονομικής δραστηριότητας της χώρας συνεχίζεται η επιδείνωση των βασικών δεικτών επίδοσης σε όρους απασχόλησης και ανεργίας, στην αγορά εργασίας του αγροτικού τομέα παρατηρείται αύξηση της απασχόλησης - κατά 6,38% στην τριετία 2008-2010, η οποία αντιστοιχεί σε 32.946 νέες θέσεις εργασίας.

Χαρακτηριστικό είναι ότι η απασχόληση στον αγροτικό τομέα της χώρας μας τα προηγούμενα έτη παρουσίαζε πτωτική πορεία, ακολουθώντας τη γενικότερη τάση περιορισμού της απασχόλησης στον τομέα αυτό, όπως καταγράφεται στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά με μικρότερο ρυθμό. 

Συμπεράσματα 

Ο αγροτικός τομέας απασχολεί το 2010, αμέσως μετά το εμπόριο, το μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων, που εκτιμώνται σε 549,8 χιλ., καλύπτοντας ποσοστό της τάξεως του 12,44% στο σύνολο του οικονομικά ενεργού πληθυσμού της χώρας. Το στοιχείο αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία με δεδομένη τη σημαντική μείωση της απασχόλησης κατά την τριετία 2008-2010 στους άλλους σημαντικούς κλάδους οικονομικής δραστηριότητας , όπως οι κατασκευές (-22,66%), η μεταποίηση (-14,75%), το εμπόριο (-4,1%) και ο τουρισμός (-3,3%).

Σε περιφερειακό επίπεδο μόνο η Πελοπόννησος και η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων παρουσιάζουν μείωση της απασχόλησης κατά το διάστημα 2008-2010, ενώ όλες οι άλλες Περιφέρειες καταγράφουν σημαντική αύξηση, με μεγαλύτερα ποσοστά στις Περιφέρειες Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου, Αττικής, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας και Ηπείρου.

Αναφορικά με τη θέση στο επάγγελμα διαπιστώνεται σημαντική αύξηση στην κατηγορία των μισθωτών που απασχολούνται στον αγροτικό τομέα, κατά 40%, με αποτέλεσμα τη σημαντική συνεισφορά στη μερική απασχόληση. Το στοιχείο αυτό αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα ενόψει της δυσκολίας ανεύρεσης εργασίας πλήρους απασχόλησης στους άλλους κλάδους της οικονομίας. 

Σε επίπεδο χώρας προκύπτει σημαντικότερη αύξηση της απασχόλησης στη μεσαία κατηγορία ηλικιών (45-64 ετών), αναφερόμενη κυρίως στη Δυτική Μακεδονία, στην Αττική και στη Κρήτη. Εντυπωσιακή ωστόσο είναι η ποσοστιαία αύξηση της απασχόλησης στη νεότερη ηλικιακή ομάδα (15-44 ετών) που σημειώνεται στις Περιφέρειες του Νοτίου Αιγαίου (+52,5%) και της Κρήτης (+31,9%)

Δείτε ΕΔΩ ολόκληρη την έρευνα για την απασχόληση στον αγροτικό τομέα της οικονομίας