Μεγάλη πτώση 11% σημείωσε η βιομηχανική παραγωγή στη χώρα τον Απρίλιο εφέτος, ενώ μεταξύ Απριλίου 2010 και Απριλίου 2009 ο γενικός δείκτης βιομηχανικής παραγωγής είχε μειωθεί κατά 6,3%.

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), η νέα συρρίκνωση της βιομηχανικής παραγωγής οφείλεται στις εξής μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

α. Στη μείωση του δείκτη παραγωγής ορυχείων- λατομείων κατά 6,4%.

β. Στη μείωση του δείκτη παραγωγής μεταποιητικών βιομηχανιών κατά 11,3%. Σε αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μειώσεις στην παραγωγή ειδών ένδυσης (25,7%), παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα (28,1%), μη μεταλλικών ορυκτών (39,8%) και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (20%). Πτώση της παραγωγής καταγράφηκε, επίσης, και σε «παραδοσιακούς κλάδους», όπως τα τρόφιμα (6,2%), τα ποτά (9,8%), οι κλωστοϋφαντουργικές ύλες (20,3%) και τα έπιπλα (16,2%).

γ. Στη μείωση του δείκτη παραγωγής ηλεκτρισμού κατά 12,2%, και

δ. Στη μείωση του δείκτη παροχής νερού κατά 6,8%.

Εξάλλου, ο μέσος δείκτης βιομηχανικής παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου- Απριλίου 2011, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου- Απριλίου 2010, παρουσίασε μείωση 7,3% έναντι μείωσης 5,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2010 προς το 2009.

express.gr