Ο Γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και Βουλευτής Λασιθίου κ. Μιχάλης Καρχιμάκης στα πλαίσια της κοινοβουλευτικής του δραστηριότητας κατέθεσε στη Βουλή τις παρακάτω αναφορές που αφορούν αιτήματα φορέων και πολιτών:

• Αναφορά για τον κ. Υπουργό Οικονομικών μετά από αίτημα της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Οροπεδίου Λασιθίου σχετικά με τη διόρθωση του ποσού της έκτακτης εισφοράς που επιβλήθηκε στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Οροπεδίου λόγω λάθος υπολογισμού του διπλάσιου μέσου όρου των κερδών χρήσεων 2007-2008 αντί των κερδών της χρήσεως 2009.

• Αναφορά για τον κ. Υπουργό Υποδομών μετά από αίτημα της Ε.Α.Σ. Λασιθίου ενόψει της κατασκευής και λειτουργίας του Φράγματος Αποσελέμη, για την αποφυγή περιοριστικών μέτρων στον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα για την ανάθεση στο Δήμο Οροπεδίου της λειτουργίας των έργων υδροληψίας που θα γίνουν στο Οροπέδιο και για τη θεσμοθέτηση αντισταθμιστικών ωφελημάτων για το Οροπέδιο Λασιθίου.


• Αναφορά για τον κ. Υπουργό Υποδομών για τη δημιουργία τρίτης λιμνοδεξαμενής στη δυτική μεριά του Κάμπου, και τη σύνταξη-μελέτη για την ενιαία διαχείριση του υπέργειου και του υπόγειου υδάτινου δυναμικού προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της άρδευσης.

• Αναφορά για τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης μετά από αίτημα της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Οροπεδίου Λασιθίου για την άρση της Υπουργικής Απόφασης που απαγόρευε τη διακίνηση της βρώσιμης πατάτας εκτός Κρήτης, αφού υπάρχουν θετικές εισηγήσεις των αρμοδίων τμημάτων Αγροτικής Ανάπτυξης Λασιθίου και του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών και ποιοτικού ελέγχου Ηρακλείου.

• Αναφορά για τους κ.κ. Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης & Οικονομικών μετά από αίτημα της ΕΑΣ Οροπεδίου Λασιθίου για την έγκαιρη απόδοση της επιστροφής του ΦΠΑ στους αγρότες του Οροπεδίου Λασιθίου.