Πιο αυστηρό πλαίσιο συντονισμού της δημοσιονομικής τους πολιτικής και γενναίες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για τις χώρες της Ευρωζώνης, ζητάει το μέλος του Δ.Σ. της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Juergen Stark.

"Αντί να συνεχίσουμε να αρνούμαστε ότι η ένταξη στη νομισματική ένωση περιορίζει τις εθνικές οικονομικές και δημοσιονομικές πολιτικές, το κάθε μέλος θα πρέπει να αποδεχτεί την πραγματικότητα του ευρώ", δήλωσε ο Stark.

Υπογράμμισε παράλληλα ότι οι χώρες της Ευρωζώνης θα πρέπει να συνεχίσουν τις προσπάθειες δημοσιονομικής προσαρμογής και να προωθήσουν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για να τονώσουν την ανταγωνιστικότητα τους.
 
Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, πρόσθεσε, καθώς δεν διαθέτουν την ικανότητα να υποτιμήσουν το νόμισμα τους. 

Να σημειωθεί ότι η δήλωση αυτή έρχεται μετά τη δήλωση Μέρκελ ότι οι προβληματικές χώρες της ευρωζώνης, αν θέλουν να επιτύχουν χαμηλότερα επιτόκια δανεισμού θα πρέπει να εντάξουν το υιοθετούμενο δημοσιονομικό τους πλαίσιο στο Σύνταγμά τους.

Αυτό θα αποτελέσει ένα είδος εγγύησης ότι δεν θα παραβούν το δημοσιονομικό τους πρόγραμμα.