Ένα τμήμα στο ισόγειο του παλιού παιδικού σταθμού αποφάσισε να παραχωρήσει το Δ.Σ. του Νοσοκομείου Ρεθύμνου στον ΟΚΑΝΑ για τη λειτουργία της μονάδας χορήγησης υποκατάστατων που θα δημιουργηθεί στην πόλη.

Το ΔΣ του νοσοκομείου έκρινε μετά από διεξοδική συζήτηση πως είναι ο μοναδικός ανεξάρτητος χώρος που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για τους σκοπούς της μονάδας, ύστερα από την αρνητική εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας στην τοποθέτηση λυόμενης κατασκευής στον αύλειο χώρο.

Το επόμενο στάδιο που θα φέρει ένα βήμα πιο κοντά την έναρξη λειτουργίας της μονάδας είναι η αποστολή της πρότασης του Νοσοκομείου στα κεντρικά του ΟΚΑΝΑ για έγκριση.

Επίσης για να γίνει πράξη η μονάδα θα πρέπει να μεταφερθεί το ανοσολογικό τμήμα που στεγάζεται σε ένα τμήμα του κτηρίου του παιδικού σταθμού σε άλλο χώρο, ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα σύμφωνα με τον Διοικητή θα είναι στον  ίδιο χώρο με ακτινοδιαγνωστικό τμήμα.