Κύριε Διευθυντά,

Με τα πολυπόθητα κρουαζιερόπλοια, μπορούμε και εμείς (λαθρεπιβάτες) να μεταναστεύσουμε εις άλλον τόπον… «χλοερόν»;

Μετά τιμής

Γ.Ουν.