Σε «προκρούστεια κλίνη» οδηγούνται οι ελληνικές τράπεζες με τις νέες απαιτήσεις του Μνημονίου, με αποτέλεσμα όσες δεν καταφέρουν να βρουν κεφάλαια, να εξαναγκασθούν σε πώληση σε ξένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή σε εκκαθάριση.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Κεφάλαιο», οι εντολές της τρόικας προς τις ελληνικές τράπεζες έχουν ως εξής:

• Απαγορεύεται το βέτο του κρατικού επιτρόπου για εξαγορές από ξένους
• Απαιτείται νόμος για την εκκαθάριση των τραπεζών που δεν μπορούν να σωθούν
• Μόνο οι βιώσιμες τράπεζες στο ταμείο σωτηρίας
• Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου άμεσα ή συγχωνεύσεις
• Σαρωτικός επανέλεγχος σε όλα τα δάνεια.

zougla.gr