Εκτός λειτουργίας βρίσκεται από το πρωί της Τετάρτης ο διαδικτυακός τόπος του υπουργείου Οικονομικών στη Διαύγεια (http://et.diavgeia.gov.gr/f/minfin).  

Παρά το ότι το σύνολο του κόμβου της Διαύγειας λειτουργεί κανονικά, όταν ο χρήστης επιχειρεί να εισέλθει στον τόπο του υπουργείου Οικονομικών βρίσκεται αντιμέτωπος με την ένδειξη ότι «ο οργανισμός δεν βρέθηκε» (Organization not found). Μάλιστα, ο χρήστης δεν γνωρίζει αν πρόκειται για προσωρινή βλάβη που οφείλεται σε τεχνικό πρόβλημα ή έχει οφείλεται σε κάτι άλλο.

Υπενθυμίζεται ότι το Πρόγραμμα Διαύγεια (νόμος 3861/2010) στοχεύει στην επίτευξη της μέγιστης δυνατής δημοσιότητας της κυβερνητικής πολιτικής και της διοικητικής δραστηριότητας, τη διασφάλιση της διαφάνειας και την εμπέδωση της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας από την πλευρά των φορέων άσκησης της δημόσιας εξουσίας.

Μέσω του προγράμματος εισάγεται η υποχρέωση ανάρτησης των αποφάσεων των κυβερνητικών οργάνων και της διοίκησης στο Διαδίκτυο. Μάλιστα, οι αποφάσεις των δημόσιων φορέων δεν εκτελούνται αν δεν αναρτηθούν στον δικτυακό τόπο (et.diavgeia.gov.gr).

Είναι χαρακτηριστικό ότι με την ολοκλήρωση της ανάρτησης η κάθε απόφαση αποκτά έναν μοναδικό Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ), ο οποίος την πιστοποιεί.

Έτσι, οι πολίτες μπορούν να έχουν πρόσβαση από ένα σημείο στο σύνολο των νόμων και αποφάσεων που εκδίδουν τα κυβερνητικά όργανα, οι φορείς του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και οι Ανεξάρτητες Αρχές.

Τα Νεα online