Το νέο μνημόνιο ανοίγει τον δρόμο για την πώληση μονάδων της ΔΕΗ. Παρά τις αντιδράσεις από το βαθύ ΠΑΣΟΚ, από βουλευτές και μέλη της κυβέρνησης για κάθε περαιτέρω μετοχοποίηση της ΔΕΗ, η εμπλοκή με την εφαρμογή των swaps, ως μέτρο για περιορισμό του μεριδίου της ΔΕΗ στην αγορά του λιγνίτη, οδηγεί υποχρεωτικά την κυβέρνηση στη λύση της πώλησης μονάδων.

Η εισηγητική έκθεση του μεσοπρόθεσμου προγράμματος αναφέρει:

«Το Δημόσιο σκοπεύει στον διαχωρισμό της ΔΕΗ το 3ο τρίμηνο του 2011 (σ.σ. διαχωρισμός των δραστηριοτήτων μεταφοράς και διανομής σε ξεχωριστές εταιρίες) και στην περαιτέρω αποκρατικοποίηση της εταιρίας με τη διάθεση έως 17% των μετοχών σε ιδιώτες επενδυτές μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών ή στην πώληση περιουσιακών στοιχείων, με την παράλληλη διατήρηση του ελέγχου επί της διοίκησής της. Η συναλλαγή θα ολοκληρωθεί έως το 4ο τρίμηνο του 2012».

Στη λύση αυτή, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, συναινεί και η Ν.Δ., η οποία αντιτίθεται στην πώληση του 17% των μετοχών. Σχετικές επισημάνσεις είχε κάνει και ο πρόεδρος του κόμματος κ. Αντώνης Σαμαράς στην παρουσίαση του οικονομικού του προγράμματος (Ζάππειο 2).

Στην ουσία πρόκειται για εφαρμογή του μοντέλου που ακολουθήθηκε στην Ιταλία με την ENEL, η οποία προ 10ετίας πούλησε το 40% των μονάδων της σε ιδιωτικούς φορείς και με τα κεφάλαια που αποκόμισε χρηματοδότησε την επέκτασή της σε άλλες χώρες.

Στην περίπτωση της ΔΕΗ, η πώληση μονάδων θα εστιαστεί στις λιγνιτικές, αφού με τον τρόπο αυτόν θα αποκτήσουν πρόσβαση στη λιγνιτική παραγωγή ανεξάρτητοι παραγωγοί. Έτσι, θα αρθεί και η διαδικασία παραπομπής της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Ωστόσο, η διαδικασία αυτή δεν είναι καθόλου εύκολη, αφού θα πρέπει να αποφασιστεί ποιες λιγνιτικές μονάδες θα παραχωρηθούν για πώληση: οι παλαιότερες έχουν περιθώριο λειτουργίας έως και 20.000 ώρες, ενώ για την πώληση των νεότερων από αυτές (Μελίτη, Άγιος Δημήτριος 5) είναι βέβαιο ότι θα εγερθούν σοβαρές αντιδράσεις. Για τον λόγο αυτόν, η πώληση έχει συμφωνηθεί να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2012.

Euro2day