Ο Ιωάννης Μαργαρώνης είναι ο νέος πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης, ύστερα από την απόφαση της συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου, στα γραφεία της ΟΕΣΚ.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης,  ομόφωνα αποφάσισε την αναδιάρθρωση των μελών του Δ.Σ. ως ακολούθως:

Α’ Αντιπρόεδρος: Μαστοράκη Πόπη

Β’ Αντιπρόεδρος: Περάκης Ευάγγελος

Γεν. Γραμματέας: Ψαρουδάκης Εμμανουήλ

Οικονομικός Επόπτης : Αποστολάκη Έφη