Ο Σύνδεσμος Πωλητών Πετρελαιοειδών Ν. Ηρακλείου ανακοίνωσε ότι συμπαρίσταται στην δυναμική κινητοποίηση της ΟΕΒΕΝΗ, την προσεχή Τετάρτη, εκφράζοντας την αντίθεσή του στα νέα μέτρα, τα οποία δεν έχουν κανένα αναπτυξιακό χαρακτήρα και θίγουν τα εισοδήματα όλων των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπως και στις κινητοποιήσεις των τριτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων των μικρομεσαίων, ΓΣΕΒΕΕ και ΕΣΕΕ, με κεντρικό αίτημα την παύση της καθοδικής και επικίνδυνης για την οικονομία και κοινωνία υφεσιακής πορείας της χώρας, αλλά και σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις χρόνιες στρεβλώσεις της αγοράς καυσίμων.

 Ο Σύνδεσμος Πωλητών Πετρελαιοειδών Ν. Ηρακλείου συνυπογράφει τα αιτήματα των δύο τριτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων των μικρομεσαίων, τόσο για τα γενικά προβλήματα της οικονομίας όσο του κλάδου (ασφαλιστικό, φορολογικό, κλπ.)