Από το Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων ακινήτων Ε9, με βάση τις οποίες θα επιβληθεί πιθανότατα το νέο τέλος ή και έκτακτη εισφορά επί των ακινήτων.
 
Μετά τις απανωτές ανατροπές, αναβολές και παρατάσεις των χρόνων  ενάρξεως και λήξεως διαφόρων τύπου φορολογικών δηλώσεων, λόγω των προβλημάτων του taxisnet, το υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία συνοψίζει τις προθεσμίες για ηλεκτρονικές υποβολές οικονομικού έτους 2011, προκειμένου να υπενθυμίσει στους υπόχρεους ότι τα χρονικά περιθώρια που έχουν, αρχίζουν να στενεύουν.
Συγκεκριμένα, όσον αφορά τις «τυπικές» και ...καθιερωμένες εδώ και πολλά χρόνια ηλεκτρονικές υπηρεσίες –οι οποίες όμως άλλες χρονιές είχαν ήδη ολοκληρωθεί:

- μισθωτοί και συνταξιούχοι μπορούν να υποβάλουν τις δηλώσεις εισοδήματος (Ε1, Ε2, Ε3) έως 30/06/2011
- δηλώσεις επιτηδευματιών (Ε3) εφόσον δηλώνουν αποκλειστικά και μόνον εισόδημα από ατομική άσκηση εμπορικής επιχείρησης ή ελευθέριου επαγγέλματος, λήγουν στις αύριο 15/06/2011.

- η υποβολή Δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) μέσω διαδικτύου είναι προαιρετική για τα φυσικά πρόσωπα (γίνεται και χειρόγραφα) αλλά υποχρεωτική για τα νομικά πρόσωπα. Η υπηρεσία θα ενεργοποιηθεί την 1/9/2011 και η προθεσμία υποβολής μέσω διαδικτύου λήγει στις 30/9/2011.

- η υποβολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Τιμολογίων Πελατών/Προμηθευτών μέσω διαδικτύου είναι υποχρεωτική για τους επαγγελματίες. Οι υπηρεσίες θα ενεργοποιηθούν την 1/7/2011 με ημερομηνία λήξης τις 30/9/2011.

Στη συνέχεια ετοιμάζονται και νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, όπως:

- ηλεκτρονική υποβολή από λογιστές – φοροτεχνικούς διαφόρων καταστάσεων (Καταστάσεων Φορολογικής Αναμόρφωσης, Αυτοκινήτων Εταιρείας, Κινητής Τηλεφωνίας και Αποδοθέντων και Οφειλομένων Φόρων Εισοδήματος και Εμμέσων Φόρων.) Η υποβολή τους μέσω διαδικτύου είναι υποχρεωτική και η υπηρεσία θα ενεργοποιηθεί την 1/7/2011 ενώ η προθεσμία υποβολής ορίζεται έως τις 29/07/2011.

 - η υποβολή Οριστικής Δήλωσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Ε7) γίνεται μέσω διαδικτύου υποχρεωτικά, ενεργοποιήθηκε στις 14/4/2011, ενώ η προθεσμία υποβολής ορίζεται έως τις 29/07/2011.

 - η ηλεκτρονική υποβολή Οριστικών Δηλώσεων Παρακρατούμενων Φόρων Εμπόρων και Ελευθέρων Επαγγελματιών είναι υποχρεωτική μέσω διαδικτύου. Οι υπηρεσίες θα ενεργοποιηθούν τον Σεπτέμβριο του 2011 και ορίζεται καταληκτική ημερομηνία υποβολής η 30/9/2011.

protothema.gr

- η Υποβολή Προσωρινής Δήλωσης Παρακρατούμενων Φόρων πλην Μισθωτών Υπηρεσιών είναι υποχρεωτική μέσω διαδικτύου για τα εισοδήματα που θα αποκτηθούν στο β εξάμηνο 2011. Η υπηρεσία θα ενεργοποιηθεί την 20/06/11.