Την μεγάλη συμβολή που θα μπορούσε να έχει η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα, για την ανάπτυξη της Κρήτης τονίζει σε ερώτησή του προς την Υπουργό Περιβάλλοντος κ. Μπιρμπίλη, ο βουλευτής Ηρακλείου Φραγκίσκος Παρασύρης.

Ο κ. Παρασύρης επισημαίνει ότι ο νόμος 3851/2010 αποτελεί σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο για την ύπαιθρο, απαλλάσσοντας τις μικρές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα από την έκδοση μιας σειράς αδειών. Με αυτόν τον τρόπο διευκολύνονται οι επενδύσεις μικρών αγροτοβιομηχανικών μονάδων όπως τα ελαιοτριβεία και οι συνεταιρισμοί.

Παρά ταύτα τονίζει ο βουλευτής στην ερώτησή του, “ο συγκεκριμένος νόμος παραμένει ανενεργός για την Κρήτη διότι το δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος δεν είναι διασυνδεδεμένο. Η ΔΕΗ που διαθέτει από την ΡΑΕ την αρμοδιότητα έγκρισης αδειών δεν δέχεται την τις σχετικές αιτήσεις σε περίπτωση που πρόκειται για μονάδες μικρότερες του 1,0 Μwt, διότι περιμένει ακόμη διευκρινιστική εγκύκλιο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος σχετικά με την ανάθεση αυτής της αρμοδιότητας από την ΡΑΕ.”

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με επιστημονικές εκτιμήσεις θα μπορούσαν να κατασκευαστούν στην Κρήτη περισσότερες από 20 μονάδες εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης από 1,0 Μwt η κάθε μια , με έναν κύκλο εργασιών που θα ξεπεράσει τα 25 εκατομμύρια ευρώ και περισσότερες από 100 θέσεις εργασίας.

Για να μην παραμείνει η Κρήτη αποκλεισμένη από τα νομοθετικά ευεργετήματα και για να μην χάσει μια ακόμη αναπτυξιακή ευκαιρία οκ Παρασύρης ζητάει από το Υπουργείο περιβάλλοντος να προχωρήσει άμεσα στην έκδοση της σχετικής εγκυκλίου που αφορά την αρμοδιότητα της ΔΕΗ στην έκδοση αδειών για τα μη διασυνδεδεμένα δίκτυα.