Πλήθος διασταυρώσεων για την αποκάλυψη οικονομικών στοιχείων που πρέπει να φορολογηθούν, θα διενεργούν οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών.

Την Τετάρτη,  εγκρίθηκε από ειδική ομάδα του Υπουργείου Οικονομικών ο προγραμματισμός των επόμενων διασταυρώσεων και ελέγχων, οι σημαντικότερες από τις οποίες είναι:

• Εντοπισμός περιπτώσεων μη υποβολής δηλώσεων εισοδήματος και ΦΠΑ από υπόχρεους που εμφανίζονται ως πελάτες ή προμηθευτές στις σχετικές καταστάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων για τη χρήση 2009.

• Εντοπισμός περιπτώσεων νομικών προσώπων που δεν έχουν υποβάλει δηλώσεις ΕΤΑΚ 2009 ή ΦΑΠ 2010.

• Εντοπισμός περιπτώσεων ανειλικρινούς δήλωσης εισοδημάτων από ενοίκια βάσει των δηλώσεων των εκμισθωτών και των δεδομένων του Περιουσιολογίου.

• Διασταύρωση των δεδομένων για εισοδήματα που αποκτώνται στο εξωτερικό με τις δηλώσεις εισοδήματος φυσικών προσώπων. Τα δεδομένα αυτά ανταλλάσσονται εδώ και μια πενταετία περίπου σε ηλεκτρονική μορφή μεταξύ όλων των χωρών του ΟΟΣΑ, στο πλαίσιο διεθνών συμφωνιών και οδηγιών, και μέχρι σήμερα δεν έχουν αξιοποιηθεί.

• Εντοπισμός περιπτώσεων μη πληρωμής τελών κυκλοφορίας για τα έτη 2008 και 2009.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, εκτός από τον προγραμματισμό της επόμενης περιόδου, η ομάδα εργασίας συζήτησε οργανωτικά και διαδικαστικά ζητήματα για την αποτελεσματικότερη δημιουργία, αξιοποίηση και παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των διασταυρώσεων.