Ο βουλευτής Ιωάννης Πλακιωτάκης απέστειλε ερώτηση, προς την Υπουργό Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κ. Άννα Διαμαντοπούλου, με  θέμα την Απαξιώση της Δημόσιας Εκπαίδευσης στο Λασίθι.

Η επιστολή-ερώτηση:

Κα Υπουργέ,

Πολλά έχουν ακουστεί –και ακούγονται- για το νέο χάρτη εκπαίδευσης ο οποίος υποτίθεται ότι στοχεύει στην αναβάθμιση της παρεχόμενης γνώσης.

Ωστόσο, από ό,τι φαίνεται, αποκλειστικός σας σκοπός είναι η περικοπή δαπανών ανεξαρτήτου κόστους.

Η συρρίκνωση της λειτουργίας των Ολοήμερων Τμημάτων στα 6/θέσια και κάτω Δημοτικά σχολεία και η κατάργηση της παράλληλης διδασκαλίας της 2ης ξένης γλώσσας (Γαλλικά-Γερμανικά) στα 6/θέσια και άνω και Ε.Α.Ε.Π. Δημοτικά σχολεία, καταδεικνύει του λόγου το αληθές.

Οι συγκεκριμένες αποφάσεις το μόνο που καταφέρνουν είναι να βάλλουν κατάφωρα ενάντια στο θεσμό της Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Οι προϋποθέσεις της φοίτησης εξήντα (60) μαθητών στα 6/θέσια και κάτω σχολεία για τη λειτουργία ολοήμερου τμήματος σχεδόν στο σύνολο των επαρχιακών σχολείων, καθιστά αδύνατη τη λειτουργία ολοήμερων τμημάτων.

Το μόνο, λοιπόν, το οποίο εξυπηρετεί μια τέτοια κίνηση, είναι η περικοπή θέσεων εργασίας των εκπαιδευτικών και η μείωση των λειτουργικών δαπανών.

Παράλληλα σοβαρότατα προβλήματα δημιουργούνται στους εργαζόμενους γονείς και κηδεμόνες, των οποίων ανατρέπεται ο οικογενειακός τους προγραμματισμός, ιδιαίτερα σε εκείνους των χαμηλότερων κοινωνικο-οικονομικών στρωμάτων.

Όσο για την κατάργηση της διδασκαλίας της 2ης ξένης γλώσσας (Γαλλικά-Γερμανικά) στις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις των Δημοτικών, θεωρούμε ότι δε μπορεί παρά να χαρακτηριστεί στέρηση κεκτημένων δικαιωμάτων των μαθητών.

Όταν τα τμήματα γίνονται πολυμελή, ενώ επιβάλλεται η αναγκαστική μετακίνηση των μαθητών σε άλλο σχολείο σε περίπτωση που δε διδάσκεται η γλώσσα προτίμησης τους, φαίνεται το πόσο επιδερμικά αντιμετωπίζεται ο τομέας της Δημόσιας εκπαίδευσης, η οποία και πάλι υποβαθμίζεται.

Κατόπιν τούτου ερωτάται η κα Υπουργός:- Με ποια κριτήρια ελήφθησαν οι συγκεκριμένες υπουργικές αποφάσεις;

Υπάρχει το ενδεχόμενο να εξεταστεί η ανάκλησή τους, όταν μάλιστα οι συνθήκες δεν επιτρέπουν την ομαλή υλοποίησή τους;