Όλοι οι οικισμοί του δήμου Μαλεβιζίου, προωθούνται για να αποκτήσουν ταυτότητα «παραδοσιακού οικισμού», με όλα τα οφέλη που αυτό συνεπάγεται για την ισόρροπη ανάπτυξη της περιοχής.

Παρόντος και του προέδρου του ΤΕΕ/ΤΑΚ τμ. Ανατολικής Κρήτης κ. Π. Ινιωτάκη, το δημοτικό συμβούλιο Μαλεβιζίου σε πανηγυρική του συνεστίαση, ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση του δημάρχου κ. Κ. Μαμουλάκη να ενταχθούν όλοι οι οικισμοί του δήμου στην σύμβαση εκπόνησης μελέτης κήρυξης τους ως παραδοσιακών, μιας σύμβασης που η νέα δημοτική αρχή προτίθεται να υπογράψει με το ΤΕΕ/ΤΑΚ.

Οι οικισμοί είναι: Αχλάδα, Καλέσα, Ροδιά, Φόδελε, Αηδονοχώρι, Αστυράκι, Γωνιές, Καμάρι, Καμαριώτης, Κεραμούτσι, Μάραθος, Μονή, Τύλισος, Κορφές, Κρουσώνας, Λουτράκι και Σάρχος.

Τα οφέλη από την ολοκλήρωση της διαδικασίας χαρακτηρισμού των οικισμών του δήμου ως παραδοσιακών συνίστανται μεταξύ άλλων:

• Στην διάσωση, προστασία και αναβάθμιση του χαρακτήρα των οικισμών,
• Στην δημιουργία νέων κινήτρων για βελτίωση των συνθηκών ζωής και αναζωογόνησης των κατοίκων της περιοχής,
• Στην δυνατότητα ένταξης σε χρηματοδοτικά μέσα υλοποίησης έργων υποδομής, μέσω Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων σχετικών με την διατήρηση και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και τέλος,
• Στην γενικότερη αναβάθμιση του επιπέδου ζωής των κατοίκων μέσω της αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης που θα ακολουθήσει.

Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης θα αποτελεί η εκπόνηση πλήρους φακέλου κάθε οικισμού που θα αποτελείται από σχέδια, το τεύχος τεκμηρίωσης και την τεχνική έκθεση που θα περιλαμβάνουν :

1. Στοιχεία της γεωγραφικής και ιστορικής ταυτότητας του οικισμού.
2. Στοιχεία της Αρχιτεκτονικής του φυσιογνωμίας.
3. Απογραφή του πολεοδομικού του πλούτου .
4. Βαθμός διατήρησης και παράγοντες που τον επηρεάζουν .
5. Υλικό τεκμηρίωσης (χάρτες, σχέδια, φωτογραφίες, βίντεο, συνεντεύξεις κ.λ.π).
6. Προτεινόμενες παρεμβάσεις και ειδικούς όρους δόμησης και προστασίας.