Τις πολιτικές του προτάσεις κατέθεσε ο βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου κ.Ι.Μιχελογιαννάκης όπως τη δημιουργία μητρώου πόθεν έσχες ελλήνων πολιτών και αναπροσανατολισμό της φορολογικής πολιτικής
Αναλυτικά:

1) Δήμευση παράνομου πλούτου κατά τις δεκαετίες ανάπτυξης, μοναδικός τρόπος ελάφρυνσης των βαρών της κρίσης και δημοσιονομικής προσαρμογής.
2) Επιτέλους δημιουργία μητρώου πόθεν έσχες ελλήνων πολιτών.
3) Ουσιαστική μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης με ανάγκη επιτάχυνσης δημιουργίας μηχανισμού απονομής οικονομικής δικαιοσύνης.
4) Δημιουργία εθνικού αναπτυξιακού συμβουλίου και 13 περιφερειακών αναπτυξιακών συμβουλίων για ταχεία προώθηση παραγωγικών επενδύσεων παρακάμπτοντας την κρατική γραφειοκρατία.
5) Η αξιοποίηση των δημόσιων επιχειρήσεων, πρέπει να αναζητηθεί στη βάση κυρίαρχων κριτηρίων:
α) την κερδοφόρα λειτουργία τους και
β) τον στρατηγικό τους χαρακτήρα για την
ανάπτυξη της χώρας.

6) Στην αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας υπάρχει ιδιαίτερη βαρύτητα ή ανάπτυξη μεταποιητικής βιομηχανίας που θα αυξήσει την προστιθέμενη αξία του στην εθνική οικονομία.
7) Ο στόχος της ποσοτικής μείωσης του δημόσιου τομέα στην Ελλάδα επιτυγχάνεται απολύτως με τις συνταξιοδοτήσεις και τον κανόνα 1/10 που ρυθμίζει τις προσλήψεις, κατά συνέπεια δεν απαιτούνται απολύσεις.
8) Όσον αφορά τη δημοσιονομική προσαρμογή, στο σκέλος εσόδων υπάρχει υστέρηση λόγω ανοχής, ανισοτήτων και ύφεσης, κατά συνέπεια επιβάλλεται τώρα από μηδενική βάση εξέταση όλων των κωδικών δαπανών του
προϋπολογισμού.

9) Αναμόρφωση του πολιτικού συστήματος της χώρας που εμπεριέχει τη συνταγματική μεταρρύθμιση, την μεταρρύθμιση του αντιπροσωπευτικού συστήματος προς την κατεύθυνση της άμεσης συμμετοχικής δημοκρατίας.
10) Αναποτελεσματική και κοινωνικά άδικη για το 2011-2015 η συνταγή των οριζόντιων περικοπών του 2010, ιδιαίτερα σε ότι αφορά χαμένους μισθούς και συντάξεις. Η δημοκρατία της αναλογικότητας πρέπει να διαπερνά όλα τα μέτρα, τη δημοσιονομική προσαρμογή και οικονομική πολιτική.

11) Αναπροσανατολισμός της φορολογικής πολιτικής με εξειδικευμένους δείκτες φορολόγησης ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας όπου: α)οργανωτικός τομέας β) τουριστικός τομέας γ) εξαγωγική επιχείρηση δ) σούπερ μάρκετ, ε) τράπεζες.


ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ