Εσπερίδα με θέμα: «Οδηγός επιβίωσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2011, στο Επιμελητήριο Χανίων

Στην εσπερίδα που θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα ομιλητές θα είναι:

1)            Κορκίδης Βασίλειος (πρόεδρος ΕΣΕΕ)

τίτλος:  «ΜΜΕ: καινοτόμες ιδέες για βιωσιμότητα και ανάπτυξη»

2)            Μιχάλης Καθαράκης (Διευθυντής ΚΕΚ Επιμελητηρίου Ηρακλείου)

τίτλος:  «Επιχειρηματικά  clusters": ο δρόμος για την          

ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη και την καινοτομία.»

3)            Παναγιώτης Μπατσαρισάκης (επιχειρηματικός-οικονομικός σύμβουλος, τ. δ/ντης τράπεζας, μέλος συνδέσμου ανωτάτων στελεχών διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου)

τίτλος:  «Ελληνική επιχείρηση – ώρα μηδέν»

Συντονίζει ο δημοσιογράφος Λάμπρος Ρόδης (επιστημονικό marketing – management)

Οργανωτής : εταιρία anasigrotisis

Συνδιοργανωτής: Εργαστήριο Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης  Πολυτεχνείου Κρήτης